Inwestycja roku 2021

 

Po licznych prośbach i rozmowach z przedstawicielami inwestorów, deweloperów i osób zainteresowanych zgłoszeniem swoich inwestycji do konkursu, Zarząd KIGN w porozumieniu z Kapitułą Konkursową podjął decyzję o  przedłużeniu naboru do konkursu do dnia 31 maja 2021. 
Zgłoszone inwestycje będą ocenianie przez Kapitułę Konkursowa w drugiej połowie czerwca, natomiast ogłoszenie wyników i Gala Finałowa odbędą się na przełomie września i października 2021.

 

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu „Inwestycja Roku” 

Konkurs przewiduje zgłoszenia inwestycji w następujących kategoriach:

 1. mieszkalne, w tym: budowa lub modernizacja budynków mieszkalnych, etc.
 2. obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów biurowych, budowa lub modernizacja obiektów handlowych, etc.
 3. obiekty przemysłowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów przemysłowych, etc.
 4. obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone w tym: budowa lub modernizacja obiektów sportowych, budowa lub modernizacja obiektów wypoczynkowych, tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.
 5. obiekty kultury, edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne,
  w tym: budowa lub modernizacja obiektów kultury, budowa lub modernizacja obiektów edukacji, budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa lub modernizacja obiektów kultu religijnego, etc.
 6. inżynieryjne, w tym: budowa lub modernizacja infrastruktury transportowej, budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej, etc.
 7. obiekty historyczne, w tym: modernizacja obiektów historycznych, modernizacja obiektów zabytkowych.
 8. adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.
 9. inwestycje proekologiczne, w tym wszelkie inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

W jubileuszowej V edycji mamy również NOWOŚĆ – Nagrodę Specjalną „Mural Roku 2020” za najlepszy mural – wielkoformatowy obraz ścienny.

 

2021 Karta zgloszenia

2021 Karta zgloszenia Mural

Regulamin Konkursu Inwestycja Roku 2020

Regulamin Mural Roku 2020