Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa – Katowice 2024

Szczegółowy program Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa zostanie opublikowany wkrótce.

EWOLUCJA ENERGETYCZNA

– Alternatywne rozwiązania w energooszczędnej nieruchomości

12 września 2024 r. 

Hola Hotel ul. Bytkowska 1a w Katowicach

W tym roku Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa dedykowany będzie zmianom, jakie zachodzą w zakresie energooszczędności na rynku nieruchomości. Kongres jest unikalną platformą skupiającą przedstawicieli sektora mieszkalnictwa, umożliwiającą wymianę wiedzy i poglądów, prezentacje osiągnięć i nowoczesnych technologii, a także nawiązanie cennych relacji biznesowych. Program tegorocznego Kongresu przedstawimy niebawem.