Materiały dla mediów

Logo Izby, a także nazwa „Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami”

oraz tłumaczenia tej nazwy w językach obcych zamieszczone w Statucie Izby stanowią własność Izby w rozumieniu przepisów o dobrach osobistych osób prawnych i o oznaczeniach przedsiębiorców i mogą być wykorzystywane wyłącznie za jej uprzednią zgodą bez naruszania ich pierwotnego kształtu.

 

POBIERZ

Umieszczając logo na stronach internetowych prosimy wybrać powyższą opcję.

 

Regulamin Znaku Towarowego

 

W razie jakichkolwiek problemów z pobraniem loga prosimy o kontakt.