Ogólnopolskie Forum rozliczania ciepła

 

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

„OGÓLNOPOLSKIE FORUM ROZLICZANIA CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH WG NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWA ENERGETYCZNEGO”

Wyjątkowe spotkanie branżowe naukowców i profesjonalistów, na którym poruszone zostały najistotniejsze kwestie dotyczące gospodarki energetycznej w Polsce miało miejsce

20 października 2022

w Centrum Konferencyjnym w Katowicach

przy ul. Mickiewicza 29

 

 Podczas spotkania prelekcje wygłosili:

 

Radosław Tabak – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Naczelnik Wydziału Departamentu Ciepłownictwa

dr inż. Marian Siudek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wojciech Grela – Dyrektor Oddziału Techem w Krakowie

Leszek Wieczorek – Dyrektor Oddziału Techem w Katowicach

Marian Łyko – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie

Oprócz wykładów zapewniliśmy możliwość wspólnej dyskusji i omówienia wraz z Naczelnikiem Wydziału Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz z przedstawicielami uczelni technicznych, najbardziej newralgicznych obszarów tematycznych wprowadzonych ustawą.

 

Patronatem medialnym wydarzenie objęli:

 

                                    

 

          

Forum przygotowane zostało specjalnie dla społeczności związanej z zarządzaniem nieruchomościami, dla której ważne jest świadome budowane wizerunku odpowiedzialnego zarządcy lub właściciela oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości.

Forum miało na celu przybliżenie założeń rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

W trakcie Forum przewidzieliśmy dla Państwa 120 minut poświęconych na dyskusję z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dzięki aktywnej i bezpośredniej formie spotkania  uczestnicy zyskali możliwość zgłaszania swoich sugestii dotyczących samego rozporządzenia, wymiany poglądów, prowadzenia rozważań na temat istotnych problemów w branży i zastosowania usprawniających rozwiązań.

Natomiast, aby dyskusja miała jak najbardziej konstruktywny przebieg, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami już wcześniej wystosowała zapytania, dotyczące najbardziej newralgicznych dla Państwa kwestii:

  1. Wyznaczanie współczynników wyrównawczych
  2. Doprecyzowanie zasad rozliczania kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej
  3. Przybliżenie zagadnień rozliczania zamiennego
  4. Analiza warunków dopuszczenia podzielników do rozliczania kosztów ciepła w kontekście
    45a ust 13 ustawy
  5. Konieczność uwiarygodnienia systemu rozliczania ciepła na podstawie podzielników kosztów.

W ramach podsumowania Forum, w oparciu o toczone podczas spotkania dyskusje oraz wytyczne wystosowane przez Ministerstwo, przygotowane zostanie opracowanie dla instytucji stosujących podzielniki ciepła. Wierzymy, że pomoże ono w ustaleniu i ujednoliceniu najważniejszych elementów systemów rozliczania, co przyczyni się do wzrostu wiarygodności samych rozliczeń, a także pozwoli zrozumieć środowiskom, których te zagadnienia dotyczą istotne zasady mające wpływ na podstawy prawidłowego  funkcjonowania.

Niezmiernie miło było nam Państwa gościć przez cały dzień trwania Forum. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo.


Dziękujemy za udział w „OGÓLNOPOLSKIM FORUM ROZLICZANIA CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH WG NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWA ENERGETYCZNEGO”,

które odbyło się dnia 20.10.2022 w Katowicach z udziałem Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Naczelnika Wydziału Departamentu Ciepłownictwa Pana Radosława Tabak.

Udostępniamy Państwu przygotowane przez KIGN opracowanie z wydarzenia. Znajduje się w nim podsumowanie najważniejszych kwestii, niestety ze względu na brak odzewu z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w opracowaniu nie pojawiły się odpowiedzi na zadane przez uczestników Forum pytania.

Pismo z pytaniami i zastrzeżeniami zostało wysłane do Ministerstwa i długo czekaliśmy na odpowiedź, ale do dnia dzisiejszego pozostały one bez komentarza.

Jednocześnie przepraszamy za tak późne udostępnienie ważnych dla Państwa materiałów, ale istotne dla nas było uzyskaniu odpowiedzi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Forum podsumowanie KIGN

 

Fotorelacja z Forum