Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa – Piła 2023

 

Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa jest ogólnopolską konferencją poświęconą zagadnieniom dotyczącym mieszkalnictwa i związanym z tym obszarem szeregu rozwiązań dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, na stałe wpisaną w kalendarz wydarzeń Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Tegoroczną konferencja połączona była z niezwykle ważną i prestiżową dla nas odsłoną VII edycji ogólnopolskiego konkursu Inwestycja Roku oraz z 25 rocznicą działalności naszego członka, tj. Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Tegoroczny Kongres w całości poświęcony był dwóm istotnym zagadnieniom:

  • Wodór – paliwa przyszłości – możliwości zastosowania alternatywnych źródeł zasilania ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym, w tym ekologiczne osiedla oparte na wodorze i OZE, jako ciekawe i przyszłościowe rozwiązania. Wodór jest zarówno nośnikiem energii, paliwem i surowcem. Stanowi czystą, środowiskowo zrównoważoną i elastyczną opcję, która pozwala przekształcić odnawialną energię elektryczną w nośnik energii chemicznej. Można go wówczas zastosować w mobilności, ogrzewaniu i przemyśle, bez wątpienia stanowi kluczowy element przyszłych systemów energetycznych i stwarza dla Europy możliwości technologicznego przywództwa i ochrony środowiska.
  • Azbest – materiał przeszłości – problematyczny azbest i źródła finansowania jego utylizacji.

Piła, jako jedno z miast prowadzi szereg działań zmierzających w kierunku energii odnawialnej. Innowacyjne przedsięwzięcie jakim będzie budowa ekologicznego Osiedla Zielone Wzgórze opartego na wodorze i OZE, jest z pewnością niezwykle ciekawym i przyszłościowym rozwiązaniem, które korzystnie wpłynie na jakość powietrza i poprawę komfortu życia mieszkańców.

Powyższe tematy szczegółowo przedstawili nam zaproszeni Goście:

  1. Pan Prezydent Piły, dr inż. Piotr Głowski
  2. Pani Izabela Drelich-Sikorska radca w Wydziale Efektywności Energetycznej Budynków Departament Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W programie Kongresu odbył się również panel dyskusyjny połączony z forum wymiany doświadczeń z czynnym udziałem naszych uczestników.