o Forum

Szanowni Państwo,

z przyjemnością Państwa informujemy, że na podstawie § 25 pkt Statutu został reaktywowany zespół ekspertów pod nazwą „Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych” (dawniej: Forum Dyrektorów).
Głównymi celami powołania „Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych” są przede wszystkim: wzajemna wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych, poszerzanie wiedzy oraz integracja naszego środowiska.
Cyklicznie organizowane zjazdy Forum ukierunkowane będą na aktualne zagadnienia prawne i wymianę doświadczeń, stosowanych praktyk co pozwoli nam również na wzajemne poznawanie i skuteczne rozwiązywanie problemów, z jakimi mamy styczność na co dzień.
Nasze działania pragniemy również skupić na współpracy z właściwymi resortami, komisjami sejmowymi, organami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi oraz aktywnym uczestnictwie w procesach legislacyjnych związanych z działalnością naszej branży.

Zarząd Krajowej

Izby Gospodarki Nieruchomościami

Do pobrania:

deklaracja przystąpienia do Forum