Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych

Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych zespół ekspertów powołany przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami, którego celem jest m.in. wzajemna wymiana doświadczeń i wpływ na modyfikacje przepisów dotyczących mieszkalnictwa oraz wspólnego rozwiązywania napotykanych problemów w obszarze zarządzania zasobem mieszkaniowym.

 


 

W dniu 16 maja 2022 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich odbyło się  kolejne nasze spotkanie, podczas którego poruszaliśmy tematy związane z likwidacją niskiej emisji oraz centralną ewidencją emisyjności budynków.

 

 

 

 

 


W dniu 27 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych, którego gościem i współorganizatorem była Pani Senator RP Joanna Sekuła. Podczas spotkania rozwinęła się dyskusja na temat wykonywania eksmisji w świetle przepisów o covid. Pan Prezes Instytutu Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Borek przedstawił istotę funkcjonowania Spółdzielni Energetycznej HELIOS i korzyści wynikających z przystąpienia do Spółdzielni. Do dyskusji w formie telekonferencji na zaproszenie Pani Senator dołączył również Pan Juliusz Tetzlaff Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.