Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych

Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych zespół ekspertów powołany przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami, którego celem jest m.in. wzajemna wymiana doświadczeń i wpływ na modyfikacje przepisów dotyczących mieszkalnictwa oraz wspólnego rozwiązywania napotykanych problemów w obszarze zarządzania zasobem mieszkaniowym.

Forum Zarządców Gminnych Zasobów Mieszkaniowych

W dniu 18 października 2023 roku z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami odbyło się kolejne spotkanie „Forum Zarządców Gminnych Zasobów Mieszkaniowych”. Tym razem byliśmy gośćmi Pana Joachima Gembalczyka – Dyrektora Zarządu Budynków Miejskich w Żorach.

W spotkaniu wzięło udział 15 przedstawicieli różnych podmiotów zarządzających mieszkaniami komunalnymi w miastach naszego regionu. Tematyka spotkania obejmowała: nowe możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz bardzo ważne dla KIGN propozycje zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

 


 

W dniu 1 marca 2023 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie ekspertów branży nieruchomości – Forum Zarządców Gminnych Zasobów Mieszkaniowych. Miejscem wydarzenia był Zameczek w Czerwionce-Leszczyny, a poruszony został m. in. temat zapotrzebowania na wprowadzenie nowego zawodu – technik gospodarki nieruchomościami. W związku z tym przeprowadzone zostało badanie ankietowe.

 

 

 

 


Forum Zarządcó Gminnych Zasobów Mieszkaniowych KIGN Ustroń

 

W dniach 01-02.12.2022 w Ustroniu, odbyło się kolejne, organizowane przez  KIGN – FORUM ZARZĄDCÓW GMINNYCH ZASOBÓW MIESZKNIOWYCH – cykl szkoleń dedykowanych Zarządcom Nieruchomości.

W FORUM udział wzięli przedstawiciele 10 samorządów terytorialnych (Zabrze, Racibórz, Mikołów, Jaworzno, Sosnowiec, Żory, Wodzisław Śląski, Rybnik, Kraków, Gliwice), prowadzące działalność Zarządzania nieruchomościami zarówno w formie Gminnych Zakładów Komunalnych, Wydziałów/Referatów Gminnych, jak również TBS oraz spółek celowych utworzonych przez gminę.

Podczas dwudniowego szkolenia, uczestnicy wzięli udział w profesjonalnych wykładach.

 


 

W dniu 16 maja 2022 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich odbyło się  kolejne nasze spotkanie, podczas którego poruszaliśmy tematy związane z likwidacją niskiej emisji oraz centralną ewidencją emisyjności budynków.

 

 

 

 

 


W dniu 27 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych, którego gościem i współorganizatorem była Pani Senator RP Joanna Sekuła. Podczas spotkania rozwinęła się dyskusja na temat wykonywania eksmisji w świetle przepisów o covid. Pan Prezes Instytutu Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Borek przedstawił istotę funkcjonowania Spółdzielni Energetycznej HELIOS i korzyści wynikających z przystąpienia do Spółdzielni. Do dyskusji w formie telekonferencji na zaproszenie Pani Senator dołączył również Pan Juliusz Tetzlaff Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.