Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Andrzej Migus

2. Marian Kret

3. Zbigniew Olejniczak

Marian Kret

Marian Kret

Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale „Gospodarki Narodowej” o kierunku „Ekonomika i organizacja produkcji”. Dodatkowo na tej uczelni skończył studia podyplomowe „Zarządzanie finansami firmy” oraz na Politechnice Wrocławskiej „Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie. Utrzymanie. Wycena.”

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, od 1994 zatrudniony w Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi jako Prezes Zarządu – Dyrektor Spółdzielni. W latach 2002-2009 nadzorca sądowy i syndyk masy upadłościowej – Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Legnicy.

Zawodowo interesuję się problematyką społeczno-gospodarczą, ekonomiczną, szczególnie zmianami w zakresie polityki gospodarczej, finansowej i społecznej. W latach 2006-2010 – radny powiatu złotoryjskiego, obecnie radny Gminy Złotoryja w kadencji 2018-2023.

Mam udział w tworzeniu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach.

Od 2016 r. piastuje funkcję społeczną V-ce Prezes Delegatury Dolnośląskiej we Wrocławiu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Od 2000 roku Lustrator Krajowej Rady Spółdzielczej. Obecnie członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

W pracy zawodowej w spółdzielczości mieszkaniowej otwarty na problemy społeczne i zawodowe, które służą członkom spółdzielni i lokalnej społeczności.

Zbigniew Olejniczak

Zbigniew Olejniczak

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Licencjonowany zarządca nieruchomości. Posiada uprawnienia lustratora spółdzielni. Członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej  Rady Spółdzielczej. Członek Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Domów Spółdzielczych. Przewodniczący Komisji Spółdzielczości Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Zawodowo: Zastępca Prezesa Zarządu i Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.