Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Ewa Kamińska

2. Andrzej Migus

3. Damian Ociepka

Ewa Kamińska

Ewa Kamińska

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Świadectwo Kwalifikacyjne nr 13204/99). W roku 2012 uzyskała dyplom Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z zakresu gospodarki nieruchomościami i otrzymała licencję Zarządcy Nieruchomościami nr 24069. Od roku 2001 zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Od 2010 roku Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bielsku-Białej. Poprzez Stowarzyszenie Tebeesów Polski Południowej i Zachodniej uczestniczy w opiniowaniu ustaw i innych aktów prawnych związanych z mieszkalnictwem.

Damian Ociepka

Damian Ociepka

W 2001 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku politologia o specjalności samorządowej.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Miejskim w Zawierciu.

Od lipca 2003 r. pracował na stanowisku kierownika Administracji nr II Zasobów Gminy i Wspólnot Mieszkaniowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu.

W maju 2007 r. w drodze egzaminu państwowego uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Obecnie Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach.