V Seminarium Rynku Nieruchomości

Szanowni Państwo,

Tegoroczne V Seminarium Rynku Nieruchomości 2016 jest dla nas wszystkich zarządców nieruchomości szczególnie ważne, wręcz przełomowe z kilku powodów.

Pierwszą niezwykle istotną kwestią, o której będziemy wnikliwie dyskutowali, jest możliwość pozyskania finansowania szerokiego zakresu prac modernizacyjnych. Wielomilionowe środki na ten cel będą dostępne już w drugiej połowie br. w ramach różnych programów krajowych i unijnych.
O możliwości, zasadach i korzyściach pozyskania tych środków poinformują nas bezpośrednio w trakcie seminarium przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Drugą ważną sprawą, nad którą będziemy zmuszeni przeprowadzić dyskusję, jest zmiana z dn. 01 października br. Ustawy o efektywności energetycznej. Wdrożenie nowej ustawy rodzi szereg korzyści finansowych związanych z możliwością odzyskania do 30% poniesionych już (a także dopiero planowanych) nakładów inwestycyjnych na działania energooszczędne w ramach mechanizmu tzw. białych certyfikatów. W okresie ostatnich 2 lat zarządcy nieruchomości odzyskali kwotę przekraczającą 80 mln. zł. za inwestycje energooszczędne przeprowadzone już wcześniej na zarządzanych budynkach. Wspólnie omówimy w trakcie seminarium, co należy zrobić, aby odzyskać kolejne wielomilionowe środki w najbliższych latach w ramach nowej ustawy.

Seminarium będzie także doskonałym miejsce do omówienia skierowanych do nas rządowych propozycji budownictwa mieszkaniowego w ramach przygotowywanego Narodowego Programu Mieszkaniowego (w tym również pakiet „Mieszkanie Plus”). Czy faktycznie czeka nas rewolucja mieszkaniowa? Zgodnie z tym programem, jesteśmy jako zarządcy nieruchomości, wskazani jako potencjalni inwestorzy i współorganizatorzy społecznego budownictwa czynszowego na wynajem.
W związku z powyższym na przełomie 2016/2017 r. musi dojść do szeregu zmian ustawowych w obszarze działalności podmiotów prawa gospodarczego, które związane są z zarządzaniem nieruchomościami.

Czwartą, ostatnią kwestią w trakcie naszego dwudniowego seminarium, będzie przybliżenie nam przez zaproszonych gości, nowych wymogów technicznych i informatycznych w obszarze eksploatacji budynków. Przeprowadzimy również analizę dotyczącą funkcjonowania zawodu zarządcy nieruchomości oraz propozycje Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w tym zakresie.

Z poważaniem,

Arkadiusz Borek

Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

 

Współorganizator: 

 

Partnerzy: