Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński składa się z członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród Członków Izby lub ich przedstawicieli.

Do szczególnych obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy realizacja zadań wynikających z § 14 ust. 8 Statutu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, a nadto rozpatrywanie spraw wniesionych przez Członków Izby lub przeciw Członkom Izby nawet na wniosek firm niebędących Członkami Izby,

Do szczególnych kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy m.in. rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy Członkami Izby oraz Członkami Izby i organami Izby, rozstrzyganie o sposobie załatwienia, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, jak również rozpatrywanie wniosków odwoławczych od tych rozstrzygnięć,

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Formularz Skargi

Teresa Janeczko

Teresa Janeczko

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od ponad trzydziestu lat. Od 1995 roku aktywnie uczestniczy w organizowaniu Wspólnot Mieszkaniowych, przygotowywaniu zebrań, projektów uchwał na zebrania właścicieli, opracowywaniu planów gospodarczych oraz rozliczeń rocznych. Od września 1999 roku członek zarządu kilkunastu wspólnot mieszkaniowych. W 2000 roku uzyskała licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 364.  Była Członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – Sekcji Zarządców Nieruchomościami w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.  Pełniła funkcję Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Tychach, gdzie w 2004 r. został wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001: 2001. Pełniąc tę funkcję otrzymała Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa Śląskiej Izby Gospodarczej za profesjonalne zarządzanie nieruchomościami. Laureatka złotego medalu od Prezydenta RP za długoletnią służbę oraz Złotej Odznaki Honorowej Instytutu Gospodarki Nieruchomościami za szczególny wkład w rozwój szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, ochronę środowiska oraz działań energooszczędnych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółdzielni mieszkaniowej oraz Wiceprezesa Zarządu Delegatury Katowice KIGN.

Ewa Kamińska

Ewa Kamińska

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Świadectwo Kwalifikacyjne nr 13204/99). W roku 2012 uzyskała dyplom Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z zakresu gospodarki nieruchomościami i otrzymała licencję Zarządcy Nieruchomościami nr 24069.

Od roku 2001 zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Od 2010 roku Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bielsku-Białej.

Poprzez Stowarzyszenie Tebeesów Polski Południowej i Zachodniej uczestniczy w opiniowaniu ustaw i innych aktów prawnych związanych z mieszkalnictwem.

W latach 2018-2022 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowej Izy Gospodarki Nieruchomościami.

Rafał Szczeponek

Rafał Szczeponek

Prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Jako miłośnik dobrego kina sporo czasu spędza na sali kinowej. Meloman i audiofil.

Anna Tejs

Anna Tejs

Moją pasją są nieruchomości. Uwielbiam je poszukiwać i odkrywać dla moich klientów. Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zajmuję się od 2011 roku. Wcześniejsza praca w branży finansowej nauczyła mnie indywidualnego podejścia do klienta. To niestandardowe podejście wyróżnia mnie. Staram się je promować także na szkoleniach ze strategii sprzedaży i z profesjonalnej obsługi klientów, które prowadzę dla kandydatów na zarządców nieruchomościami, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców przymusowych. Od roku 2014 r. chętnie dzielę się moimi doświadczeniami na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami organizowanymi przez KIGN. Od lutego 2018 roku pełnię funkcję członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Zaangażowana jestem również w rozwój MLS.org.pl na Śląsku – profesjonalnego narzędzia do pracy dla pośredników nieruchomości. Jestem współwłaścicielką Tejs Consulting Sp. z o. o., zajmującą się między innymi pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz kredytami i ubezpieczeniami. W 2011 r. otrzymałam licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Posiadam również licencję zarządcy nieruchomości KIGN oraz licencję managera najmu nieruchomości KIGN.

Rafał Łęcki

Rafał Łęcki

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od 2003 roku nieprzerwanie związany z rynkiem nieruchomości,  działający w Krakowie, Warszawie, a ostatnio widziano go na Podhalu.

Certyfikowany Zarządca Sądowy oraz Kurator spadków nieobjętych.

Fascynat nieruchomości komercyjnych oraz skomplikowanych stanów prawnych, w swojej praktyce zawodowej ceni sobie jasność warunków współpracy oraz transparentność stron.

Wykładowca na kursach licencyjnych Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami i Zarządzanie Nieruchomościami.

Prywatnie maniak  Kitesurfingu,  gdy widzi prognozę na wietrzny weekend zamyka komputer,  rusza przez Polskę i przepada gdzieś na półwyspie Helskim.