Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński składa się z członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród Członków Izby lub ich przedstawicieli.

Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:

  • wydawanie orzeczeń w sprawach członków Izby, którym postawiono zarzut naruszenia postanowień statutu, uchwał Izby,
  • rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby a organami Izby, w szczególności odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie członkostwa w Izbie.

 

Teresa Janeczko

Teresa Janeczko

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od ponad trzydziestu lat. Od 1995 roku aktywnie uczestniczy w organizowaniu Wspólnot Mieszkaniowych, przygotowywaniu zebrań, projektów uchwał na zebrania właścicieli, opracowywaniu planów gospodarczych oraz rozliczeń rocznych. Od września 1999 roku członek zarządu kilkunastu wspólnot mieszkaniowych. W 2000 roku uzyskała licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 364.  Była Członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – Sekcji Zarządców Nieruchomościami w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.  Pełniła funkcję Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Tychach, gdzie w 2004 r. został wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001: 2001. Pełniąc tę funkcję otrzymała Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa Śląskiej Izby Gospodarczej za profesjonalne zarządzanie nieruchomościami. Laureatka złotego medalu od Prezydenta RP za długoletnią służbę oraz Złotej Odznaki Honorowej Instytutu Gospodarki Nieruchomościami za szczególny wkład w rozwój szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, ochronę środowiska oraz działań energooszczędnych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółdzielni mieszkaniowej oraz Wiceprezesa Zarządu Delegatury Katowice KIGN.

Anna Tejs

Anna Tejs

Moją pasją są nieruchomości. Uwielbiam je poszukiwać i odkrywać dla moich klientów. Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zajmuję się od 2011 roku. Wcześniejsza praca w branży finansowej nauczyła mnie indywidualnego podejścia do klienta. To niestandardowe podejście wyróżnia mnie. Staram się je promować także na szkoleniach ze strategii sprzedaży i z profesjonalnej obsługi klientów, które prowadzę dla kandydatów na zarządców nieruchomościami, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców przymusowych. Od roku 2014 r. chętnie dzielę się moimi doświadczeniami na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami organizowanymi przez KIGN. Od lutego 2018 roku pełnię funkcję członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Zaangażowana jestem również w rozwój MLS.org.pl na Śląsku – profesjonalnego narzędzia do pracy dla pośredników nieruchomości. Jestem współwłaścicielką Tejs Consulting Sp. z o. o., zajmującą się między innymi pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz kredytami i ubezpieczeniami. W 2011 r. otrzymałam licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Posiadam również licencję zarządcy nieruchomości KIGN oraz licencję managera najmu nieruchomości KIGN.

Rafał Łęcki

Rafał Łęcki

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od 2003 roku nieprzerwanie związany z rynkiem nieruchomości,  działający w Krakowie, Warszawie, a ostatnio widziano go na Podhalu.

Certyfikowany Zarządca Sądowy oraz Kurator spadków nieobjętych.

Fascynat nieruchomości komercyjnych oraz skomplikowanych stanów prawnych, w swojej praktyce zawodowej ceni sobie jasność warunków współpracy oraz transparentność stron.

Wykładowca na kursach licencyjnych Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami i Zarządzanie Nieruchomościami.

Prywatnie maniak  Kitesurfingu,  gdy widzi prognozę na wietrzny weekend zamyka komputer,  rusza przez Polskę i przepada gdzieś na półwyspie Helskim.