Wpis na listę arbitrów/mediatorów

Arbitrem lub/i mediatorem Sądu Arbitrażowego przy KIGN w Katowicach może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, odpowiednie kwalifikacje przydatne do pełnienia funkcji arbitra oraz korzystająca z pełni praw publicznych.

Aby zostać arbitrem lub/i mediatorem Sądu Arbitrażowego należy wypełnić Ankietę personalną i przesłać ją wraz z podaniem o wpis na listę arbitrów lub/i mediatorów na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, ul. Mariacka 1. Do podania oprócz ankiety personalnej należy załączyć zdjęcie kandydata i ewentualnie referencje lub rekomendacje.

Decyzje o wpisie na listę arbitrów/mediatorów albo o odmowie wpisu nie wymagają uzasadnienia i przysługuje od nich odwołanie.

Pobierz ankietę personalną: ankieta