Rejestr zarządców sądowych (przymusowych)

Wpis do Rejestru zarządców sądowych (przymusowych) mogą uzyskać osoby fizyczne, które z wynikiem pozytywnym ukończą kurs praktyczny na zarządcę sądowego, organizowany przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomości oraz jej Delegatury.

Kurs dedykowany jest dla Zarządców Nieruchomości z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym.