O konkursie

KONKURS „INWESTYCJA ROKU”

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie inwestycji odznaczają się szczególnymi walorami w takich obszarach jak: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funcjonalność i użyteczność.

Każdy z uczestników może zgłosić swoją inwestycję w jednej z poniższych kategorii:

a) mieszkalne, w tym: budowa budynków mieszkalnych, modernizacja budynków mieszkalnych etc.

b) obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa obiektów biurowych, budowa obiektów handlowych, modernizacja obiektów biurowych, modernizacja obiektów handlowych etc.

c) obiekty przemysłowe, w tym: budowa obiektów przemysłowych, modernizacja obiektów przemysłowych etc.

d) obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone w tym: budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, modernizacja obiektów sportowych, modernizacja obiektów wypoczynkowych, tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.

e) obiekty kultury i edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne, w tym: budowa obiektów kultury, budowa obiektów edukacji, modernizacja obiektów kultury, modernizacja obiektów edukacji, budowa obiektów użyteczności publicznej, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa obiektów kultu religijnego, modernizacja obiektów kultu religijnego etc.

f) inżynieryjne, w tym: budowa infrastruktury transportowej, budowa infrastruktury technicznej, modernizacja infrastruktury transportowej, modernizacja infrastruktury technicznej etc.

g) obiekty historyczne, w tym: modernizacja obiektów historycznych, modernizacja obiektów zabytkowych.

h) adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.

i) inwestycje proekologiczne, w tym wszelkie inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

Kapituła Konkursowa składająca się z osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, członków samorządów terytorialnych oraz osób związanych ze środowiskiem akademickim będzie oceniać zgłoszone inwestycje m.in. pod względem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności inwestycji, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji.

Uczestnicy konkursu mają zagwarantowaną promocję inwestycji na stronie internetowej www.kign.pl oraz dyplom uczestnictwa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystości, na której zostaną wręczone statuetki Inwestycja Roku.