Uczestnicy

Mural Roku
Obiekty mieszkalne
Osiedle Leopolda
Katowice
Obiekty kultury i edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne
Mural Roku
Mural Karpie diem
Trzcianka
Obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone
Obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone
Obiekty kultury i edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne