Partnerzy, sponsorzy

Dziękujemy za owocną współpracę!

 

Firma AERECO od 1999 roku prowadzi w Polsce profesjonalną obsługę klientów w ośmiu biurach regionalnych udzielając porad technicznych na każdym etapie inwestycji: projektowania, instalacji, rozruchu, eksploatacji. Oferowane przez AERECO urządzenia i systemy zabezpieczają potrzeby skutecznej i efektywnej energetycznie wentylacji zarówno w nowych jak i modernizowanych budynkach w Polsce.

Od 2012 roku AERECO oferuje również bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz systemy zapobiegania zadymieniu oparte o elementy włączonego do grupy kapitałowej AERECO zakładu produkcyjnego w Niemczech.

 

Firma Mieszczanin istnieje na rynku od roku 1987. Od początku naszej działalności dostarczamy zarządcom nieruchomości kompletne rozwiązania dotyczące zastosowań informatyki. Ułatwiamy zarządzanie nieruchomościami, organizację przedsiębiorstwa oraz wspomagamy podnoszenie jakości obsługi lokatora.

 

Firma BMETERS Polska od wielu lat obecna jest nie tylko na polskim i włoskim rynku, ale także na wielu innych rynkach zagranicznych. Kilkanaście lat wytrwałej pracy nad nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego, zostały docenione przez Klientów. Obecnie nasza firma jest jedną z największych międzynarodowych grup o zasięgu globalnym, produkujących urządzenia z zakresu opomiarowania wody i ciepła.

 

 

 

Innowacyjne i energooszczędne rozwiązania dla budownictwa.

 

Firma MMSoft od wielu lat zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem oprogramowania informatycznego dla zarządców nieruchomości (firm zajmujących się rozliczaniem i obsługą wspólnot mieszkaniowych, nieruchomości komercyjnych i współwłasności, spółdzielni mieszkaniowych oraz TBS-ów). Oferta firmy powstała w wyniku wieloletnich doświadczeń w dziedzinie informatyki oraz działalności w środowisku zarządców nieruchomości. Obejmuje ona pakiet aplikacji, którego celem jest wspomaganie pracy wszystkich uczestników procesu obsługi lokali mieszkalnych i użytkowych, a w szczególności oprogramowanie do rozliczania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi LOKALE, oprogramowanie wspomagające proces odczytu urządzeń pomiarowych ODCZYTY, oprogramowanie umożliwiające mieszkańcom na bieżąco wymianę informacji z administracją poprzez Internet LOKALENET oraz przez wiadomości tekstowe sms LOKALESMS.