Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa

Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa KIGN wrzesień 2023

Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa jest ogólnopolską konferencją poświęconą zagadnieniom dotyczącym mieszkalnictwa i związanym z tym obszarem szeregu rozwiązań dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, na stałe wpisaną w kalendarz wydarzeń Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Tematyka wrześniowego Kongresu w pełni poświęcona będzie dwóm istotnym zagadnieniom jakimi są:

 1. możliwość zastosowania alternatywnych źródeł zasilania ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym
 2. oraz problematyczny azbest, który wciąż obecny jest w budynkach wielomieszkaniowych i nie tylko.

Piła, jako jedno z miast prowadzi szereg działań zmierzających w kierunku energii odnawialnej. Innowacyjne przedsięwzięcie jakim będzie budowa ekologicznego Osiedla Zielone Wzgórze opartego na wodorze i OZE, jest z pewnością niezwykle ciekawym i przyszłościowym rozwiązaniem, które korzystnie wpłynie na jakość powietrza i poprawę komfortu życia mieszkańców.

Powyższe tematy szczegółowo przedstawią nam zaproszeni Goście:

 1. Pan Prezydent Piły, dr inż. Piotr Głowski
 2. Pani Izabela Drelich-Sikorska radca w Wydziale Efektywności Energetycznej Budynków Departament Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W programie Kongresu przewidujemy panele dyskusyjne połączone z forum wymiany doświadczeń z czynnym udziałem naszych uczestników. Uczestnictwo w Kongresie zostanie potwierdzone zaświadczeniem.

 

AGENDA

KONGRES ROZWOJU MIESZKALNICTWA 

Sala miejska w Centrum Konferencyjnym

Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile , ul. Dąbrowskiego 8.

7 września 2023 r.

godz. 09.00 Rejestracja Gości
godz. 09.30 Rozpoczęcie, przywitanie gości – Prezydent Miasta Piły, Prezes Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami
godz. 10.00 Ekologiczne osiedla „Zielone Wzgórze w Pile – jako przykład nowoczesnego osiedla samowystarczającego” – Prezydent Miasta Piły, Pan dr inż. Piotr Głowski
godz. 11.30 Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Bank Gospodarstwa Krajowego

godz. 12.00 Przerwa kawowa 
godz. 12.15 Rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Izabela Drelich-Sikorska radca w Wydziale Efektywności Energetycznej Budynków

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii

godz. 13.00 Panel dyskusyjny/debata: 

Azbest – wymóg usunięcia i co dalej? Rozwiązania w zakresie zastąpienia instalacji zawierających azbest ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska oraz możliwości ich finansowania.

godz. 14:30 Zakończenie konferencji, lunch

 

 

Koszty:

615 zł brutto/ os. – uczestnictwo w Kongresie Rozwoju Mieszkalnictwa,

500 zł netto/ os. – uczestnictwo w Kongresie Rozwoju Mieszkalnictwa – finansowane ze środków publicznych (oświadczenie),

 

 

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa