Współpracujemy


        

W dniu 30 września 2021 r. w Warszawie podczas Gali finałowej V edycji konkursu „Inwestycja Roku” zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi Izbami. Główną płaszczyzną naszej współpracy jest wzajemna wymiana informacji o działaniach podejmowanych dla środowiska przedsiębiorców i rozszerzenie oferty dla naszych Członków.

 

06 października 2021 r. w Gliwicach podpisaliśmy z list intencyjny dotyczący współpracy z firmą KOMAG. Nasze wspólne działania zmierzają m.in. do wdrożenia i promowania szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym również powołania wspólnego klastra energii (spółdzielni energetycznej).

 

 

Z Akademią Górnośląską (dawniej: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa) im. Wojciecha Korfantego w Katowicach współpracujemy od czasu powołania Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Wspólnie organizujemy studia podyplomowe w zakresie Zarządzania nieruchomościami oraz Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Od października 2022 r. ruszamy z nowym kierunkiem – Manager Najmu Nieruchomości. 

 

W dniu 28 czerwca 2021 r. zawarliśmy nową umowę o współpracy z Lex Secure w zakresie 24h opieki prawnej dla naszych Członków i osób, które mają nasze licencje zawodowe.

 

       

28 kwietnia 2023 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami i Logistic Planning Solutions sp. z o.o. zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy. Współpraca będzie polegać w szczególności na wspólnym uczestnictwie w międzynarodowych projektach naukowych, realizowaniu projektów dydaktycznych w dziedzinie wzajemnych zainteresowań, wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia, oraz wspólnego organizowania sympozjów, seminariów i konferencji naukowych.

fot. Zbigniew Sulima

UEK logo współpraca KIGN

11 maja 2023 roku mieliśmy zaszczyt podpisać umowę o współpracy z kolejną renomowaną wyższą uczelnią w Krakowie. W salach Muzeum UE podpisano porozumienie pomiędzy Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami, a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie o wzajemnej, stałej i partnerskiej współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów naukowo-badawczych.

Podpisanie porozumienia od lewej Prezes Zarządu KIGN i Prorektor ds. Projektów i Współpracy prof. UEK dr hab. Piotr Buła

 

 

11 kwietnia 2024 r. KIGN podpisała umowę o współpracy z kolejną renomowaną uczelnią wyższą Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Umowa określa zasady współpracy i współdziałania w ramach objęcia przez KIGN patronatu dla kierunków studiów podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami uruchomionych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.