Jak uzyskać licencję KIGN + legitymacja KIGN

Regulamin-nadawania-licencji-KIGN_2022

Zal_4-Tabela-oplat-2023

 

Jak uzyskać Licencję
Zarządcy Nieruchomości KIGN /
Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN?

Izba prowadzi na swojej stronie internetowej ogólnopolski Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości oraz Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

1. Jeśli posiadasz już licencję (nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Zarządcy nieruchomości oraz Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, którzy posiadają licencję zawodową uprawniającą do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami) mogą uzyskać Licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN oraz Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN po złożeniu/wypełnieniu elektronicznego wniosku zamieszczonego na stronie www.kign.pl lub pobraniu wersji papierowej wniosku, a następnie jego wypełnieniu i przesłaniu tradycyjną pocztą na adres siedziby Izby.

Osoby te zostaną wpisane do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, po złożeniu/wypełnieniu niniejszego wniosku oraz po uiszczeniu opłaty weryfikacyjnej w wysokości 250,00 zł.

Opłata weryfikacyjna powinna być wpłacona na konto bankowe:
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
numer rachunku bankowego: 51 1050 1214 1000 0090 3068 9393

w tytule przelewu proszę podać: OPŁATA WERYFIKACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO

Pobierz Wniosek o wydanie licencji

Wypełnij Elektroniczny Wniosek

 

2. Nie posiadałeś dotychczas licencji? Posiadasz jednak wykształcenie kierunkowe w zakresie zarządzania nieruchomościami/pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN nadawana jest również w tzw. trybie szczególnym osobom, które uzyskały wykształcenie kierunkowe w zakresie zarządzania nieruchomościami/pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Aby uzyskać licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN/Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w trybie szczególnym należy:

a) przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@kign.pl skan dyplomu (wraz z suplementem) ukończenia studiów kierunkowych związanych z gospodarką nieruchomościami

b) wypełnić elektroniczny wniosek o nadanie licencji znajdujący się na stronie www.kign.pl

d) uiścić opłatę weryfikacyjną w wysokości 246,00 zł

Opłata weryfikacyjna powinna być wpłacona na konto bankowe:
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
numer rachunku bankowego: 51 1050 1214 1000 0090 3068 9393

w tytule przelewu proszę podać: OPŁATA WERYFIKACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO

3. Nie posiadałeś dotychczas licencji? Jesteś nową osobą, która zamierza profesjonalnie i kompetentnie zarządzać nieruchomościami/pośredniczyć w obrocie nieruchomościami?

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN nadawana jest również zainteresowanym osobom nie posiadającym dotychczas licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, a także:

a) odbędą Kurs Zarządcy Nieruchomości/Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami zarejestrowany w Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami. Kursy będą prowadzone z uwzględnieniem zatwierdzonego minimum programowego (informacje o kursach znajdą Państwo w zakładce EDUKACJA). W ramach przeprowadzanego kursu, będą również odbywać się zajęcia praktyczne w terenie.

b) złożą z pozytywnym wynikiem egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Zarządcy Nieruchomości/Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

c) złożą stosowny wniosek o nadanie licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN/Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

d) złożą wraz z wnioskiem o którym mowa w punkcie „c” oświadczenie o przystąpieniu do zalecanego kształcenia w wymiarze 16 godzin w okresie 1 roku w ramach rejestrowanych przez KIGN szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe

Minimum Programowe: ustala się 100 godzinne minimum programowe dla kursów na licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne.

Dodatkowe uwagi:

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

1.Oryginał Licencji jest drukiem ścisłego zarachowania przygotowanym w formacie A3 (od dnia 10 lipca 2017 r. licencje wydawane są w formacie A4) i zostanie wręczony/wydany podczas szkoleń i seminariów szkoleniowych organizowanych/współorganizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

2. Licencja jest ważna wraz z aktualnym wpisem do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN i wydawana jest bezterminowo.

3. Osobie, która nie będzie przestrzegała kodeksu Etyki Zawodowej Zarządców Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami., możliwe jest zawieszenie wydanej dla niej licencji na czas oznaczony do 3 miesięcy lub jej odebranie wraz z wykreśleniem z Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

4. Osoby, które uzyskały Licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN/Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN zostaną wpisane do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami na stronie www.kign.pl

5. Wpis do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jest potwierdzeniem kompetencji i kwalifikacji.

Celem utworzenia Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jest rekomendowanie opinii publicznej oraz wszystkim potencjalnym Zleceniodawcom usług, najlepszych specjalistów i doradców z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zobacz też:

Wzór Pieczęci dla Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

 


Od dnia 01 września 2014 r. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wydaje również (na życzenie) Licencje Zarządcy Nieruchomości/Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w formie plastikowej karty ze zdjęciem zarządcy/pośrednika (format dowodu osobistego).

Koszt wydania licencji w takiej formie wynosi 60,00 zł. (+ koszty przesyłki)

W celu zamówienia licencji w formie karty plastikowej (ze zdjęciem) – prosimy o przesłanie na biuro(at)kign.pl swojego zdjęcia w formacie .jpg o rozdzielczości co najmniej 500px na 600px i możliwie najlepszej jakości (najlepiej 300 dpi) oraz dokonanie wpłaty na konto KIGN nr 51 1050 1214 1000 0090 3068 9393