Zarząd

Marek Urban - Prezes Zarządu

Marek Urban - Prezes Zarządu

Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej o specjalnościach: Marketing, oraz Zarządzanie Nieruchomościami, absolwent Krakowskiej Szkoły Finansów o specjalności: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami. W 2021 roku zdał egzamin końcowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Mediacja i inne metody altarnatywnego rozwiązywania sporów”.

Od ponad 20 lat licencjonowany Pośrednik i Zarządca Nieruchomości.

Certyfikowany Zarządca Sądowy i Kurator Spadków nieobjętych. Posiada Certyfikat Audytora systemu ISO dla biur Nieruchomości w Polsce.

Wieloletni członek Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wielokrotnie wyróżniany, odznaczony złotą odznaką MSPON.

Od 2004 roku, prowadzi warsztaty oraz nadzoruje praktykantów po studiach podyplomowych i kursach z zakresu „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami”.

W latach 2015-2017 współpracował jako wykładowca z Akademią Skutecznego Biznesu w Krakowie.

Współorganizator wielu szkoleń i konferencji naukowych z zakresu Rynku Nieruchomości. Współpracował przy tworzeniu nowych narzędzi, promocji i marketingu medialnego, ogłoszeń nieruchomości, np. z Gratka.pl, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, KRN.pl, Małopolski Kurier Nieruchomości, Giełdowy Przegląd Nieruchomości, Trader.pl (Domiporta).

Od 2014 do 2022 roku Wiceprezes Zarządu Delegatury Kraków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W latach 2018 – 2022 Przewodniczący komisji rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Autor książek i ebooków, m. innymi: „Dystrybucja – rozdzielić czas”, ”Nieruchomości – szczególna staranność.

Arkadiusz Borek - Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Borek - Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie związane z restrukturyzacją firm i restrukturyzacją zarządzania. Absolwent wyższych uczelni kierunków technicznych, ekonomicznych i związanych z zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem projektami UE, takich jak Politechnika Częstochowska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, czy Politechnika Śląska w Gliwicach. Od 1997 r. jest autorem i współautorem przeszło 300 specjalistycznych programów mieszkaniowych, restrukturyzacji firm, analiz, ekspertyz i opracowań strategicznych dedykowanych dla branży nieruchomościowej, sektora energetycznego oraz samorządowego. Wykładowca na jedenastu uczelniach wyższych, m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na studiach dziennych i zaocznych w tematyce szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, inwestycji oraz odnawialnych źródeł energii. Ukończył kurs na członków rad nadzorczych oraz kurs na syndyka masy upadłościowej. Od 2001 r. do 31.12.2013 r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Zarządców Nieruchomości. Posiada licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Założyciel i prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Od 2009 r. Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami (skupiającej stowarzyszenia zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych z terenu całego kraju). Pełnił także funkcję wiceprezesa zarządu Śląskiej Izby Budownictwa. W latach 2014-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a od 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Były wiceprezydent miasta Tychy. Od 2016 r. współpracownik Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank) oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development).

Od 2020 r. uczestniczy w pracach i uzgodnieniach nad wdrożeniem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Analityk i doświadczony wieloletni ekspert  z zakresu odnawialnych źródeł energii w obszarze tworzenia i funkcjonowania spółdzielni energetycznych, biogazowni oraz efektywności energetycznej projektów OZE. Autor i współautor przeszło 100 audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw. Główny inicjator i współzałożyciel Spółdzielni Energetycznej HELIOS.

Anna Gawlik - Wiceprezes Zarządu

Anna Gawlik - Wiceprezes Zarządu

Z racji ekonomicznego wykształcenia, kilkunastoletnie już doświadczenie zawodowe od 2002 r. związane było z rachunkowością oraz podatkami. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiała w Fundacji Krakowski Instytut Nieruchomości. Tam miała przyjemność obserwować i współuczestniczyć w prowadzeniu jednych z pierwszych warsztatów dla zarządców nieruchomości organizowanych w Polsce.

Był to okres kształtowania się w Polsce rynku nieruchomości, oraz przepisów określających możliwość uzyskania państwowych licencji dla zarządców i pośredników nieruchomości. Zajmując się działalnością księgowo-podatkową, jednocześnie współpracując bezpośrednio z zarządcami, miała możliwość poznać pracę przedsiębiorców zajmujących się zawodami nieruchomościowymi z nieco szerszej perspektywy.

To w zasadzie ukształtowało dalsze kroki zawodowe. Oprócz biura rachunkowego Pro Calculo, które prowadzi od 2004 r., chcąc w sposób bardziej świadomy i efektywny przekazywać wiedzę innym, postanowiła poszerzyć również swoje umiejętności trenerskie. W tym celu ukończyła kurs „Profesjonalny trener organizacji”, którego celem było podniesienie kwalifikacji trenerskich. Kurs był organizowany w oparciu o wymogi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Specjalizuję się w szkoleniach poświęconych zagadnieniom podatkowym. W szczególności w obszarach, w których poruszają się właściciele nieruchomości, oraz  zarządcy nieruchomości. Na przestrzeni ostatnich lat wspólnoty mieszkaniowe zostają poddawane coraz większym restrykcjom podatkowym i rachunkowym, co wymaga ustawicznego kształcenia się i analizy aktualnej sytuacji podatkowej. Obecnie zatem, będąc członkiem zarządu KIGN Delegatura w Krakowie, realizując główne cele tej instytucji, prowadząc szkolenia oraz konsultacje, stara się pomagać zarządcom odnaleźć w gąszczu nowych przepisów i regulacji podatkowych.

Mirosław Garbowski - Wiceprezes Zarządu

Mirosław Garbowski - Wiceprezes Zarządu

Zarządzanie nieruchomościami to nie tylko zawodowa działalność, ale przede wszystkim osobista pasja dająca  poczucie odpowiedzialności i możliwości działania na rzecz innych. Po ukończeniu studiów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o specjalności Gospodarka Miejska, rozpocząłem pracę w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez lata  przechodząc praktycznie wszystkie szczeble kariery zawodowej. W 2011 roku powierzono  mi funkcję Prezesa Zarządu. Z pasją i zaangażowaniem mogę dziś realizować szereg przedsięwzięć na rzecz nie tylko mojej Spółdzielni, ale również na rzecz spółdzielczości krajowej.

Od 10 lat członek Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

W 2007 roku jako jeden z pierwszych  uzyskałem licencje zawodową Zarządcy Nieruchomości, a w 2009 roku ukończyłem studia podyplomowe  w zakresie audytu energetycznego i certyfikacji.

Certyfikowany Zarządca Sądowy i Kurator Spadków Nieobjętych.

Pasje zarządzania  realizuję działając również w  dolnośląskich organizacjach zrzeszających zarządców nieruchomości. Jako V-ce Prezes Stowarzyszenia Razem Cieplej w Legnicy czy Prezes Delegatury Dolnośląskiej KIGN mogę aktywnie działać na rzecz naszego środowiska zawodowego.

Poza zawodowe pasje, to przede wszystkim aktywny wypoczynek i podróże, których jestem wyjątkowym pasjonatem.

Rafał Szczeponek - Wiceprezes Zarządu

Rafał Szczeponek - Wiceprezes Zarządu

Prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Jako miłośnik dobrego kina sporo czasu spędza na sali kinowej. Meloman i audiofil.

Piotr Stawicki - Wiceprezes Zarządu

Piotr Stawicki - Wiceprezes Zarządu

Piotr Stawicki – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2007 roku zajmuję się doradztwem w zakresie finansowania inwestycji remontowych i modernizacyjnych budynków wielorodzinnych Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych. W tym czasie pozyskałem finansowanie dla ponad 1000 inwestycji w zakresie termomodernizacji, remontów czy wyposażania w nowe lub modernizowania istniejących instalacji. Szczególny nacisk kładę na optymalizację finansowania inwestycji poprzez wykorzystanie różnych źródeł środków zewnętrznych.

Od 2021 szkole z zakresu finansowania inwestycji Wspólnot Mieszkaniowych.

Anna Tejs - Wiceprezes Zarządu

Anna Tejs - Wiceprezes Zarządu

Moją pasją są nieruchomości. Uwielbiam je poszukiwać i odkrywać dla moich klientów. Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zajmuję się od 2011 roku. Wcześniejsza praca w branży finansowej nauczyła mnie indywidualnego podejścia do klienta. To niestandardowe podejście wyróżnia mnie. Staram się je promować także na szkoleniach ze strategii sprzedaży i z profesjonalnej obsługi klientów, które prowadzę dla kandydatów na zarządców nieruchomościami, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców przymusowych. Od roku 2014 r. chętnie dzielę się moimi doświadczeniami na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami organizowanymi przez KIGN. Od lutego 2018 roku pełnię funkcję członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Zaangażowana jestem również w rozwój MLS.org.pl na Śląsku – profesjonalnego narzędzia do pracy dla pośredników nieruchomości. Jestem współwłaścicielką Tejs Consulting Sp. z o. o., zajmującą się między innymi pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz kredytami i ubezpieczeniami. W 2011 r. otrzymałam licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Posiadam również licencję zarządcy nieruchomości KIGN oraz licencję managera najmu nieruchomości KIGN.