Zarząd

Zbigniew Olejniczak - Prezes Zarządu

Zbigniew Olejniczak - Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Licencjonowany zarządca nieruchomości. Posiada uprawnienia lustratora spółdzielni. Członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Członek Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Domów Spółdzielczych. Przewodniczący Komisji Spółdzielczości Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Zawodowo: Zastępca Prezesa Zarządu i Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Arkadiusz Borek - Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Borek - Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie związane z restrukturyzacją firm i restrukturyzacją zarządzania. Absolwent wyższych uczelni kierunków technicznych, ekonomicznych i związanych z zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem projektami UE, takich jak Politechnika Częstochowska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, czy Politechnika Śląska w Gliwicach. Od 1997 r. jest autorem i współautorem przeszło 300 specjalistycznych programów mieszkaniowych, restrukturyzacji firm, analiz, ekspertyz i opracowań strategicznych dedykowanych dla branży nieruchomościowej, sektora energetycznego oraz samorządowego. Wykładowca na jedenastu uczelniach wyższych, m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na studiach dziennych i zaocznych w tematyce szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, inwestycji oraz odnawialnych źródeł energii. Ukończył kurs na członków rad nadzorczych oraz kurs na syndyka masy upadłościowej. Od 2001 r. do 31.12.2013 r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Zarządców Nieruchomości. Posiada licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Założyciel i prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Od 2009 r. Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami (skupiającej stowarzyszenia zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych z terenu całego kraju). Pełnił także funkcję wiceprezesa zarządu Śląskiej Izby Budownictwa. W latach 2014-2018 pełnił funckję Prezesa Zarządu, a od 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Były wiceprezydent miasta Tychy. Od 2016 r. współpracownik Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank) oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development).

Od 2020 r. uczestniczy w pracach i uzgodnieniach nad wdrożeniem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Analityk i doświadczony wieloletni ekspert  z zakresu odnawialnych źródeł energii w obszarze tworzenia i funkcjonowania spółdzielni energetycznych, biogazowni oraz efektywności energetycznej projektów OZE. Autor i współautor przeszło 100 audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw. Główny inicjator i współzałożyciel Spółdzielni Energetycznej HELIOS.

Ewa Kamińska - Wiceprezes Zarządu

Ewa Kamińska - Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Świadectwo Kwalifikacyjne nr 13204/99). W roku 2012 uzyskała dyplom Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z zakresu gospodarki nieruchomościami i otrzymała licencję Zarządcy Nieruchomościami nr 24069. Od roku 2001 zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Od 2010 roku Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bielsku-Białej. Poprzez Stowarzyszenie Tebeesów Polski Południowej i Zachodniej uczestniczy w opiniowaniu ustaw i innych aktów prawnych związanych z mieszkalnictwem.

Edyta Koster - Wiceprezes Zarządu

Edyta Koster - Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Z zawodami z dziedziny gospodarki nieruchomościami, związana jest od 2003 roku. Od 2005 r. posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami, a od 2011 r. licencję zarządcy nieruchomości. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w sekcji dotyczącej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy ówczesnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Organizator szkoleń, kursów i praktyk zawodowych w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Od 8 lat aktywnie działa na stanowisku Dyrektora w branży ubezpieczeniowej związanej z nieruchomościami. Każdego dnia doskonali swoje umiejętności w ubezpieczeniach majątkowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, co pozwala na indywidualne podejście do tematyki związanej z ubezpieczeniem nieruchomości. W swoich działaniach kieruje się zasadą ochrony interesu osób, na rzecz których wykonuje czynności. W chwili obecnej zajmuje stanowisko Wicperezesa Zarządu w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami.

Mieczysław Barański - Wiceprezes Zarządu

Mieczysław Barański - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nieruchomości. W latach 2002 – 2012 pełnił funkcję Konsula Honorowego Republiki Słowenii w Mysłowicach. W latach 2010 – 2012 był Prezesem Zarządu Fundacji Kropla Życia im Agaty Mróz – Olszewskiej i fundator z Ryszardem Mróz.

Obecnie pełni następujące funkcje: V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej AKCEPT FINANCE S.A. w Mysłowicach, Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach, Przewodniczący Rady Nadzorczej Biuro Informacyjno – Prawne ,,Akcept” S.A. w Mysłowicach, Dyrektor Generalny, Zarządca Nieruchomości, Prezes Zarządu Agencji Kapitałowo-Promocyjna IRBA S.A. w Mysłowicach.

Marian Uherek - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Licencjonowany Zarządca nieruchomości. Posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Organizacji Pomocy Społecznej oraz uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Jest kuratorem społecznym przy Sądzie Rejowym w Rybniku. Do końca kwietnia 2020 r. pełnił funkcję dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Specjalizuje się w zarządzaniu komunalnym zasobem mieszkaniowym, a w szczególności zarządzaniem zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Jest autorem książki oraz kilku artykułów naukowych o tej tematyce.

Anna Tejs - Wiceprezes Zarządu

Anna Tejs - Wiceprezes Zarządu

Moją pasją są nieruchomości. Uwielbiam je poszukiwać i odkrywać dla moich klientów. Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zajmuję się od 2011 roku. Jednak wcześniejsza praca (w latach 2004-2011 w branży finansowej) nauczyła mnie indywidualnego podejścia do klienta. To niestandardowe podejście wyróżnia mnie. Staram się je promować także na szkoleniach ze strategii sprzedaży i z profesjonalnej obsługi klientów, które prowadzę dla kandydatów na zarządców nieruchomościami, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców przymusowych.
Od roku 2014 r. chętnie dzielę się moimi doświadczeniami na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami organizowanymi przez KIGN.
Od lutego 2018 roku pełnię funkcję członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Zaangażowana jestem również w rozwój MLS.org.pl na Śląsku – profesjonalnego narzędzia do pracy dla pośredników nieruchomości.
Swój wolny czas poświęcam na wolontariat w międzynarodowej organizacji non-profit Dress for Success
Poland, która wspiera kobiety, a także na poszukiwanie nowych roślin do ogrodu i kolejnych inwestycji w nieruchomości.
Jestem właścicielką Tejs Consulting Sp. z o. o., zajmującą się między innymi pośrednictwem i doradztwem w obrocie nieruchomościami.