Zarząd

Marek Urban - Prezes Zarządu

Marek Urban - Prezes Zarządu

Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej o specjalnościach: Marketing, oraz Zarządzanie Nieruchomościami, absolwent Krakowskiej Szkoły Finansów o specjalności: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami. W 2021 roku zdał egzamin końcowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Mediacja i inne metody altarnatywnego rozwiązywania sporów”.

Od ponad 20 lat licencjonowany Pośrednik i Zarządca Nieruchomości.

Certyfikowany Zarządca Sądowy i Kurator Spadków nieobjętych. Posiada Certyfikat Audytora systemu ISO dla biur Nieruchomości w Polsce.

Wieloletni członek Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wielokrotnie wyróżniany, odznaczony złotą odznaką MSPON.

Od 2004 roku, prowadzi warsztaty oraz nadzoruje praktykantów po studiach podyplomowych i kursach z zakresu „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami”.

W latach 2015-2017 współpracował jako wykładowca z Akademią Skutecznego Biznesu w Krakowie.

Współorganizator wielu szkoleń i konferencji naukowych z zakresu Rynku Nieruchomości. Współpracował przy tworzeniu nowych narzędzi, promocji i marketingu medialnego, ogłoszeń nieruchomości, np. z Gratka.pl, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, KRN.pl, Małopolski Kurier Nieruchomości, Giełdowy Przegląd Nieruchomości, Trader.pl (Domiporta).

Od 2014 do 2022 roku Wiceprezes Zarządu Delegatury Kraków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W latach 2018 – 2022 Przewodniczący komisji rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Autor książek i ebooków, m. innymi: „Dystrybucja – rozdzielić czas”, ”Nieruchomości – szczególna staranność.

Remigiusz Dekarli - Wiceprezes Zarządu

Remigiusz Dekarli - Wiceprezes Zarządu

Absolwent studiów o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Koszalińskiej. Od początku swojej działalności zawodowej związany z budownictwem, szczególnie komunalnym. Posiada uprawnienia wykonawczo-projektowe w budownictwie. Po 10-letnim doświadczeniu na budowie i zarządzaniu firmą budowlaną zajmował się utrzymaniem i rewitalizacją zasobów komunalnych w Pile. Jest organizatorem Pilskiego TBS-u, którego aktualnie jest menedżerem. Od 1996 roku zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.

Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości nadaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną przez KIGN. Posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nadane przez Ministerstwo Rozwoju. Wyróżniony między innymi odznaką honorową „Za zasługi dla budownictwa” przyznaną przez Ministra Rozwoju i Technologii oraz złotym medalem „Zasłużony dla Gospodarki Nieruchomościami” przyznanym przez KIGN.

Z pasją dzieli się wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Jednocześnie zdobywca wielu szczytów górskich, w tym najwyższego w Polsce.

Agnieszka Fudali - Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Fudali - Wiceprezes Zarządu

Od 2005 r. zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, w 2010 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w ich obrocie. W 2010 r. otrzymała licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną decyzją Ministra Infrastruktury. W 2016r. otrzymała licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W 2021r. ukończyła kurs Zarządcy Sądowego oraz Kuratora spadków nieobjętych.

Od 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wykonywania inwentaryzacji, świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych, audytów remontowych współpracując z wyspecjalizowanymi w tym zakresie audytorami z listy KAPE.

Od 2018 r. w ramach swojej firmy zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami, przeglądami budowlanymi, wnioskami o dofinansowanie termomodernizacji i remontów.

Od 2021 r. współpracuje z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomości prowadząc szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Szczególnie bliska jej tematyka związana jest z zagadnieniami prawnymi zarządzania nieruchomościami.

Mirosław Garbowski - Wiceprezes Zarządu

Mirosław Garbowski - Wiceprezes Zarządu

Zarządzanie nieruchomościami to nie tylko zawodowa działalność, ale przede wszystkim osobista pasja dająca  poczucie odpowiedzialności i możliwości działania na rzecz innych. Po ukończeniu studiów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o specjalności Gospodarka Miejska, rozpocząłem pracę w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez lata  przechodząc praktycznie wszystkie szczeble kariery zawodowej. W 2011 roku powierzono  mi funkcję Prezesa Zarządu. Z pasją i zaangażowaniem mogę dziś realizować szereg przedsięwzięć na rzecz nie tylko mojej Spółdzielni, ale również na rzecz spółdzielczości krajowej.

Od 10 lat członek Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

W 2007 roku jako jeden z pierwszych  uzyskałem licencje zawodową Zarządcy Nieruchomości, a w 2009 roku ukończyłem studia podyplomowe  w zakresie audytu energetycznego i certyfikacji.

Certyfikowany Zarządca Sądowy i Kurator Spadków Nieobjętych.

Pasje zarządzania  realizuję działając również w  dolnośląskich organizacjach zrzeszających zarządców nieruchomości. Jako V-ce Prezes Stowarzyszenia Razem Cieplej w Legnicy czy Prezes Delegatury Dolnośląskiej KIGN mogę aktywnie działać na rzecz naszego środowiska zawodowego.

Poza zawodowe pasje, to przede wszystkim aktywny wypoczynek i podróże, których jestem wyjątkowym pasjonatem.

Piotr Stawicki - Wiceprezes Zarządu

Piotr Stawicki - Wiceprezes Zarządu

Piotr Stawicki – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2007 roku zajmuję się doradztwem w zakresie finansowania inwestycji remontowych i modernizacyjnych budynków wielorodzinnych Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych. W tym czasie pozyskałem finansowanie dla ponad 1000 inwestycji w zakresie termomodernizacji, remontów czy wyposażania w nowe lub modernizowania istniejących instalacji. Szczególny nacisk kładę na optymalizację finansowania inwestycji poprzez wykorzystanie różnych źródeł środków zewnętrznych.

Od 2021 szkole z zakresu finansowania inwestycji Wspólnot Mieszkaniowych.

Anna Tejs - Wiceprezes Zarządu

Anna Tejs - Wiceprezes Zarządu

Moją pasją są nieruchomości. Uwielbiam je poszukiwać i odkrywać dla moich klientów. Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zajmuję się od 2011 roku. Wcześniejsza praca w branży finansowej nauczyła mnie indywidualnego podejścia do klienta. To niestandardowe podejście wyróżnia mnie. Staram się je promować także na szkoleniach ze strategii sprzedaży i z profesjonalnej obsługi klientów, które prowadzę dla kandydatów na zarządców nieruchomościami, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców przymusowych. Od roku 2014 r. chętnie dzielę się moimi doświadczeniami na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami organizowanymi przez KIGN. Od lutego 2018 roku pełnię funkcję członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Zaangażowana jestem również w rozwój MLS.org.pl na Śląsku – profesjonalnego narzędzia do pracy dla pośredników nieruchomości. Jestem współwłaścicielką Tejs Consulting Sp. z o. o., zajmującą się między innymi pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz kredytami i ubezpieczeniami. W 2011 r. otrzymałam licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Posiadam również licencję zarządcy nieruchomości KIGN oraz licencję managera najmu nieruchomości KIGN.