Organizator

Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami – największa polska organizacja gospodarcza zrzeszająca firmy związane z rynkiem nieruchomości, w tym ich związki oraz jednostki organizacyjne. Zadaniem Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej Członków oraz kształtowanie i upowszechnianie wzorcowych zasad i norm rzetelnego postępowania w relacjach gospodarczych pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług gospodarczych.

 

Podstawowym zadaniem Izby jest podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w obszarach: organizacyjnym, szkoleniowym, technicznym, gospodarczym, ekonomicznym, ustrojowym i prawnym, w celu:

  • tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
  • ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej;
  • kształtowania Państwa przyjaznego przedsiębiorcom;
  • ochrony podstawowych praw i wolności przedsiębiorców.