Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości KIGN i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN

 

Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości KIGN i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest rekomendowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Można o tym przeczytać m. in. na stronach UOKiK https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14862

 

Wpis do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości KIGN i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN można uzyskać wypełniając WNIOSEK oraz spełniając jedno z trzech kryteriów:

  1. posiadasz „starą licencję ministerialną” nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami
  2. posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie zarządzania nieruchomościami/pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  3. ukończyłeś/aś z wynikiem pozytywnym kurs praktyczny dla Pośredników w obrocie nieruchomości/Zarządcy nieruchomości organizowany przez Delegatury Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, lub posiadające akredytację KIGN.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych sposobów uzyskania wpisu do Rejestru, znajdą Państwo t u t a j