IV edycja Seminariów Rynku Nieruchomości 2014

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w tegorocznej, IV edycji Seminariów Rynku Nieruchomości, skierowanej do szerokiego grona przedstawicieli rynku nieruchomości.

Jesteśmy przekonani, że tegoroczna IV edycja Seminariów Rynku Nieruchomości stanie się ponownie doskonałym miejscem wymiany poglądów na temat problemów i zagadnień napotykanych podczas wykonywania pracy zawodowej oraz przedstawienia sposobów ich rozwiązywania.
Jednym z głównych celów tegorocznej edycji Seminariów Rynku Nieruchomości, jest wydanie Licencji Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami osobom fizycznym zarejestrowanym w naszym Centralnym Rejestrze KIGN.

Do wzięcia udziału w tegorocznej, IV edycji Seminariów Rynku Nieruchomości zaproszono m.in. wojewodów do wręczenia nadanych przez Prezydenta RP Medali za Długoletnią Służbę i przedstawicieli miast do przedstawienia strategii rozwoju mieszkalnictwa. Swoją obecnością zaszczyci nasz również prof. Witold Modzelewski, doradca podatkowy i radca prawny, wiceminister finansów w latach 1992–1996, który wygłosi prelekcję na temat ryzyka podatkowego w zarządzaniu nieruchomościami.

Urozmaicona tematyka IV edycji Seminariów Rynku będzie również obejmowała: przedstawienie programu działania Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w obliczu niebezpieczeństwa przedawnienia roszczeń i zasiedzenia służebności gruntowych przez przedsiębiorstwa przesyłowe, omówienie zasad udzielania pomocy prawnej członkom Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Izby przez Biuro Rzecznika Praw Przedsiębiorców KIGN, zaprezentowanie preferencyjnych programów i środków finansowych – krajowych oraz europejskich na rynku nieruchomości w latach 2014-2010.

Przedstawiony zostanie również bogaty, praktyczny panel zarządzania, obejmujący tematyką: doraźną pomoc medyczną dla mieszkańców zarządzanych zasobów, innowacyjne technologie opomiarowania wody i ciepła, skuteczne metody naprawy pokryć dachowych, termomodernizację obiektów bez ingerencji w elewację, produkcję energii elektrycznej i cieplnej z OZE.

Instytut Gospodarki Nieruchomościami jako główny organizator Seminariów Rynku Nieruchomościami, kierując się przesłanką o szerszym zakresie działania podjął współorganizację kolejnych seminariów z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami.

Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością.
Serdecznie zapraszamy do odbioru Licencji w trakcie IV edycji Seminariów Rynku Nieruchomości.