Rada Programowa

Członkowie Rady Programowej:

Stefania Gąsiorowska

Stefania Gąsiorowska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Prawa i Administracji. Ponadto technik budowlany z uprawnieniami oraz Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. W szeroko rozumianej sferze społecznej była radną przez 4 kadencje, w tym przez dwie kolejne kadencje Przewodniczącą Rady Miasta Sieradza. Była także aktywnym członkiem stowarzyszenia spółdzielców polskich – Unii Spółdzielców utworzonej w 1991r. Od 23 lat Prezes Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zrzeszającej ponad 10 tys. członków i zarządzającej 118 budynkami wielorodzinnymi, oraz licznymi lokalami użytkowymi.

Władysław Dydo

Jacek Panas

Henryk Nalepa

Andrzej Migus

Henryk Rand

Teresa Janeczko

Sławomir Kamecki

Mirosław Garbowski