Relacje ze spotkań

Spotkanie Założycieli Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

W listopadzie 2013 roku w Wiśle odbyło się Spotkanie Założycieli Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W zebraniu uczestniczyło przeszło 200 przedsiębiorców z całego kraju prowadzących indywidualną działalność gospodarczą związaną w szczególności z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Porządek zebrania obejmował między innymi podjęcie uchwały o powołaniu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, o uchwaleniu statutu izby oraz wyborze organów statutowych. Szczegółową i pozytywną dyskusję wzbudził temat utworzenia jednolitego systemu potwierdzenia kompetencji zawodowych poprzez wdrażanie Krajowego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, a tym samym roli jaką musi spełnić w tym przedsięwzięciu Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Członkowie Założyciele Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami reprezentujący m.in. TBSy, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zakłady i Jednostki Budżetowe, Prywatnych Zarządców oraz Firmy związane z Pośrednictwem w Obrocie Nieruchomościami skierowali mnóstwo zastrzeżeń i negatywnych opinii związanych z deregulacją zawodów nieruchomościowych jak i również pod adresem braku jednolitej współpracy pomiędzy skonfliktowanymi federacjami i stowarzyszeniami. Stwierdzili jednoznacznie, że większość federacji i stowarzyszeń niestety nie reprezentuje w należyty sposób interesów osób fizycznych oraz firm związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, czego dowodem jest brak jednolitych uzgodnień i jednomyślnego stanowiska po deregulacji zawodów nieruchomościowych. Członkowie Założycieli jednomyślnie i zgodnie stwierdzili, że w zaistniałej sytuacji po wprowadzonej deregulacji dwóch zawodów nieruchomościowych, jedynie izba gospodarcza jest w stanie reprezentować w sposób należyty i godziwy interesy zawodowe i gospodarcze osób fizycznych oraz firm które w sposób profesjonalny zajmują się zarzadzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Mamy więc własną Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, reprezentującą interesy osób fizycznych i prawnych w zakresie. Wzięliśmy więc wreszcie sprawy w swoje ręce!

Inicjatywa powołania Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2013 roku odbyły się ogólnopolskie Seminaria Rynku Nieruchomości organizowane przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami, w których uczestniczyło przeszło 600 osób związanych z rynkiem nieruchomości. Seminaria odbyły się w dziewięciu województwach: mazowieckim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim i były doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat problemów i zagadnień napotykanych podczas wykonywania pracy zawodowej zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami, a także sposobów ich rozwiązywania. Jednakże głównym atutem tych spotkań okazała się JEDNOMYŚLNA inicjatywa powołania Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, która przejmie na siebie obowiązek utworzenia jednolitego systemu potwierdzenia kompetencji zawodowych dla obydwu zawodów nieruchomościowych jak i również zawodowego przygotowywania nowych osób, które chciałyby w przyszłości zajmować się zarzadzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Zadaniem izby będzie również prowadzenie profesjonalnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe a także prowadzenie kursów i praktyk zawodowych dla przyszłych zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Seminaria były okazją do zdobycia i uzupełniania wiedzy oraz okazją do wymiany poglądów – stały się także możliwością zapoznania się z najnowocześniejszymi produktami i rozwiązaniami dla rynku nieruchomości.Dzięki tak licznemu i czynnemu uczestnictwu wielu osób z Państwa, możemy się teraz pochwalić powoływaną do życia Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami.