Mural Roku

Mural z okazji 70-lecia gorzowskiej elektrociepłowni, Oddziału PGE Energia Ciepła

Pełna nazwa Inwestycji:
Mural z okazji jubileuszu 70-lecia gorzowskiej elektrociepłowni, Oddziału PGE Energia Ciepła

Zgłaszający:
PGE Energia Ciepła S.A.

Inwestor:
PGE Energia Ciepła S.A. we współpracy z Miastem Gorzów Wielkopolski

Generalny wykonawca:
Radosław Barek & MULALL studio – Fundacja Zielonej przestrzeni

Projektant:
Radosław Barek

Okres prac:
18.11-11.12.2020

Lokalizacja:
ul. Władysława Łokietka 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Wartość inwestycji:
48 000,00 zł

 

Mural „Gorzowski łuk triumfalny – krajobraz energią” powstał jako pierwszy w Gorzowie Wielkopolskim Mural 3D. Zrealizowany we współpracy z Miastem Gorzów Wielkopolski z okazji jubileuszu gorzowskiej elektrociepłowni, która jest Oddziałem PGE Energia Ciepła. Autorem projektu jest profesor Politechniki Poznańskiej, dr. hab. inż. arch. Radosław Barek (autor słynnego trójwymiarowego muralu na poznańskiej Śródce). W kompozycji muralu zawarty jest symboliczny element bramy miasta (nawiązujący do dawnej bramy santockiej w Gorzowie), otwierający się na światło, ciepło i energię.

Mural przedstawia przestrzenną wizję miejskiej zabudowy, otwartej w środku wielkim portalem z efektem 3D na przyrodę i zieleń oraz pokryte chmurami niebo. Jego centralna kompozycja podkreśla istotność przedstawionych walorów przyrodniczych miasta, co wpisuje się silnie w hierarchię wartości reprezentowanych przez mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego oraz podkreśla ekologiczny charakter działalności PGE Energia Ciepła.

Inspiracją do projektu muralu było malownicze położenie Gorzowa Wielkopolskiego. Kamienica, na której powstał mural ma ciekawy detal architektoniczny nawiązujący stylem do Art déco. Detal ten został zastosowany w bocznych ryzalitach kompozycji. Ślepa ściana stała się kontynuacją detalu zdobniczego obiektu i wizualnym uzupełnieniem przestrzeni miejskiej.

Autor zaproponował formę bramy z łukiem, otwierającą się na słoneczny krajobraz z elementami architektury charakterystycznej dla miast: wieżę katedralną, budynek spichlerza w konstrukcji ryglowej oraz kamienice. Symboliczny motyw bramy w tym miejscu jest dodatkowo uzasadniony tym, że w sąsiedztwie w dawnych murach obronnych znajdowała się brama Santocka, której relikty odkryto w ostatnim czasie. Napis informujący o 70-leciu elektrociepłowni gorzowskiej oraz logo PGE Energia Ciepła wraz z herbem Gorzowa został wkomponowany w tympanon namalowanej bramy. Mural adresowany jest do mieszkańców miasta, stąd postacie w różnym wieku w oknach i na schodach. Jedna z nich wita ciepły słoneczny widok z krajobrazem Gorzowa w tle.

Motyw schodów inspirowany był również gorzowski „Schodami Donikąd” prowadzącymi do parku Siemiradzkiego, a jednocześnie stanowiącymi kompozycyjną kontynuację schodów z przejścia podziemnego (znajdującego się w najbliższym otoczeniu muralu). Uchylone drzwi, namalowane po lewej stronie w formie wejścia i otwarcia na zieloną przestrzeń to odniesienie do bardzo widocznej i charakterystycznej zieleni miasta. U podnóża schodów, postać dziewczyny w kapeluszu spogląda na przechodniów i zaprasza do wejścia w tą malarska iluzję przestrzeni i opowieści o gorzowskim krajobrazie.