Obiekty kultury i edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne

Budowa Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w Tuchomiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w Tuchomiu

Zgłaszający:
Gmina Żukowo

Inwestor:
Gmina Żukowo

Generalny wykonawca:

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki

Projektant:
BoARCH Pracownia Projektowa w Gdańsku

Okres prac:
05.03.2020 r. –  28.12.2020 r.

Lokalizacja:

Gmina Żukowo, Tuchom ul. Gdyńska 106

Wartość inwestycji:

4 641 134,96 zł

 

Szkoła Podstawowa w Tuchomiu jest kolorowa, przyjazna dla osób za szczególnymi potrzebami, wykonana w technologii tradycyjnej zachwyca mieszkańców oraz przejezdnych swoimi walorami kolorystycznymi, odzwierciedla piękno Kaszubskiej Ziemi, w tym urodę Tuchomia otulonego dużym akwenem wodnym, przez co stała się realnym sercem wsi. Dawna szkoła zlokalizowana była w starym obiekcie  podworskim, która mieściła zaledwie ok. 70 uczniów bez zachowania norm odpowiedniej powierzchni od ilości uczniów. Ogromne znaczenie ma wielkość nowego obiektu, w którym docelowo może kształcić się do 300 dzieci.

Szkoła wyróżnia się spośród innych szkół tym, że posiada m.in.:

  • źródłem energii elektrycznej są panele fotowoltaiczne, które mają za zadanie zaspokoić całe zapotrzebowanie szkoły w energię,
  • windę wewnętrzną, 9 metrowy motyw haftu kaszubskiego wykonany przez lokalnych artystów, który zdobi szyb windy widziany z klatki schodowej, jak i z zewnątrz szkoły. Jest on widoczny z odległości kilkuset metrów,
  •  podjazdy do każdego z wejść, które posiadają barierki ochronne,
  • salę korekcyjną wyposażoną w lustra, drewniane drabinki i inne atrybuty niezbędne do zajęć gimnastycznych oraz wspomagające aktywność i sprawność fizyczną dzieci i dorosłych,
  • dwie sale lekcyjne przedzielone ruchomą ścianą modułową. Połączone pełnią funkcję sali służącej społeczności lokalnej. Tam będą odbywały się zarówno zebrania sołeckie, jak i zajęcia zespołu folklorystycznego, a także spotkania organizacji pozarządowych działających we wsi, zwłaszcza Koła Gospodyń Wiejskich i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego , a nawet projekcje filmów o tematyce regionalnej i patriotycznej.
  • sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne,
  • salę z dobra akustyką, przygotowaną na potrzeby grup wokalno-tanecznych. Specjalna scena i oświetlenie mają wspierać działalność grup teatralnych i muzycznych. Przygotowane są także zaplecza, w których zespoły i organizacje pozarządowe będą przechowywać istotne atrybuty swojej działalności.
  • miejsca parkingowe przed szkołą oraz na jej terenie ułatwiają rodzicom bezpieczne zaprowadzanie swoich pociech na zajęcia lekcyjne,
  • ogródek przyszkolny, gdzie uczniowie wraz z nauczycielami mogą obserwować zasadzone roślinki – zieleń, drzewa i krzewy,
  • na korytarzach i holu wkrótce powstaną fotogramy ukazujące przeszłość wsi, folwarczna i rybacką, a także obecne jej piękno. Osobną ekspozycje stanowić będą fotografie ilustrujące historię szkoły.

Budowa nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Tuchomiu stała się koniecznością w związku z bardzo szybkim wzrostem populacji tej miejscowości, będącej głównie efektem migracji mieszkańców Trójmiasta do miejscowości położonych nieopodal aglomeracji.

PRZED

PO