Konsultacje projektu rozporządzenia MKiŚ w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.

Szanowni Państwo,

udostępniamy do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 15.03.2021 w formie elektronicznej na adres biuro@kign.pl.

Poniżej w załącznikach udostępniamy dokumentację do konsultacji

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

OSR