Wniosek dla osób fizycznych o wydanie Licencji Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami
  * te dane nie będą udostępniane w rejestrze
  Informujemy, że:
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29, w Katowicach (kod pocztowy: 40-085), tel.: 519 086 195, 505 702 011, adres e-mail: biuro@kign.pl
  2. Celem zbierania danych jest realizacja spraw związanych z procesem wydania licencji, a także publikacja w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości KIGN oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN numeru nadanej licencji, imienia, nazwiska, miejscowości oraz województwa.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji spraw związanych z procesem wydania licencji, a także publikacją
  w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości KIGN oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN podanych przez Pana/Panią.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz biuro rachunkowe prowadzące obsługę rachunkowo-księgową Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
  6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami usług/produktów, jak również w celach statystycznych.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.