XIV Forum Zarządców Nieruchomości oraz konkurs Lider Rynku Nieruchomości – Zarządca Roku 2024 w Warszawie dnia 12 czerwca 2024

Zapraszamy na XIV Forum Zarządców Nieruchomości, które odbędzie się 12 czerwca 2024 r. w Warszawie.

Temat przewodni: Zarządzanie nieruchomościami w przepisach prawa i praktyce

Podczas konferencji eksperci będą mówili o nowelizacji m.in. przepisów Prawa budowlanego, Prawa energetycznego i ich wpływie na zarządzanie nieruchomościami. Nie zabraknie debat i paneli dyskusyjnych o postulowanych przez zespół prawników i ekspertów rynku nieruchomości zmianach w uchwalonej 30 lat temu ustawie o własności lokali.
Podczas Forum będzie można poznać nowe szanse i możliwości zmniejszenia kosztów energii w budynkach wielorodzinnych, które daje KPO, a także dowiedzieć się o korelacji (lub jej braku) prawa i podatków w zarządzaniu nieruchomościami.

UDZIAŁ W XIV FORUM:
200 zł + 23% VAT – prenumeratorzy „Administratora”
300 zł + 23% VAT – pozostali uczestnicy

CENA OBEJMUJE:
• udział w XIV Forum 1 osoby,
• lunch,
• materiały konferencyjne, dostęp
do nagrań wykładów,
• zaświadczenie o uczestnictwie
w XIV Forum

Szczegółowe informację odnoście Forum znajdą Państwo tutaj.

Imprezą towarzyszącą będzie ogłoszenie wyników konkursu LIDER RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZARZĄDCA ROKU 2024

Celem tegorocznego konkursu, odbywającego się pod hasłem „Efektywne zarządzanie nieruchomościami nie takie trudne”,
jest wyłonienie firm zarządzających, które wdrożyły w swoich organizacjach innowacje, usprawniające obsługę mieszkańców i poprawiające komfort zamieszkiwania lub przeprowadziły inwestycje, mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej lub/i gospodarki odpadami.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w regulaminie i ankiecie, w której należy podać informacje o firmie oraz opis
podjętych działań, wdrożonych procedur, standardów, umożliwiających osiągnięcie opisywanych celów.
Do opisu należy dołączyć dokumentację, potwierdzającą wdrożenie innowacji czy też osiągnięcie opisywanych celów.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje do 8 kwietnia 2024 r. 
Justyna Nicińska
tel. 22 810 27 42, kom. +48 534 920 311
e-mail: jnicinska@medium.media.pl

więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj.