Wyróżnienia, odznaczenia, laury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jako organizacja samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy związane z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości, rekomenduje osoby wyjątkowo rzetelnie, sumiennie oraz twórczo praktykujące swój nieruchomościowy zawód do Odznaczenia Państwowego nadawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, osobie (rekomendowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami) może zostać nadany Złoty, Srebrny lub Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

ODZNACZENIE PREZYDENTA RP

INFORMACJE OGÓLNE O ODZNACZENIACH

Przez Prezydenta RP nadawanych jest siedem odznaczeń:

 • Krzyż Wolności i Solidarności,
 • Krzyż Zasługi (trzystopniowy),
 • Krzyż Zasługi za Dzielność (może być nadany tej samej osobie wielokrotnie),
 • Medal za Ofiarność i Odwagę (może być nadany tej samej osobie wielokrotnie),
 • Medal za Długoletnią Służbę (trzystopniowy),
 • Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
 • Krzyż Zesłańców Sybiru.

Odznaczenia nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • Prezesa Rady Ministrów,
 • ministrów,
 • kierowników urzędów centralnych,
 • wojewodów.

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:

I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę, o który można wnioskować nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej,

II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, o który można wnioskować nie wcześniej niż po 20 latach pracy zawodowej,

III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, o który można wnioskować nie wcześniej niż po 10 latach pracy zawodowej.