Wspólne wystąpienie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W dniu 9 listopada 2022 Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wraz z następującymi instytucjami:

  1. Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
  2. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert,
  3. Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomości,
  4. Unią Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce,
  5. Warmińsko-Mazurskim Związkiem  Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie,
  6. Stowarzyszeniem ds. Rozliczeń Energii,

wystosowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wspólne pismo, dotyczące praktycznego stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej , warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji w indywidualnych rozliczeniach.

Po szczegółowej analizie przepisów w/w rozporządzenia oraz uwag i wniosków zgłoszonych przez wielu zarządców nieruchomości, zaproponowano zmianę przepisów dotyczącą wyznaczania maksymalnego i minimalnego koszu ogrzewania  lokalu w przypadku stosowania podzielników kosztów ogrzewania.

Pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska