Zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami komercyjnymi

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi 08.11.2024 KIGN szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących jako zarządcy nieruchomości, dotyczyć będzie zarządzania i administrowania nieruchomościami komercyjnymi, czyli m. in.: centrami handlowymi, hotelami, biurowcami itp.

Szkolenie obejmie zagadnienia:

1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania (administrowania) nieruchomościami komercyjnymi oraz ich specyfikę:

 • biurowymi
 • handlowymi,
 • magazynowymi
 • usługowymi,
 • hotelowymi.

2. Umowa najmu komercyjnego oraz jej charakterystyczne elementy:

 • charakter prawny umowy najmu komercyjnego, jako umowy nazwanej w świetle ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • forma prawna umowy najmu komercyjnego,
 • zakres obowiązków i uprawnień stron kontraktu,
 • korzystne oraz ryzykowne postanowienia dla wynajmującego reprezentowanego przez zarządcę,
 • zabezpieczenie interesów po stronie wynajmującego oraz stosowne w tym zakresie narzędzia,
 • klauzula tajemnicy oraz RODO,

3. Waloryzacja czynszu najmu komercyjnego.

4. Omówienie poszczególnych czynności usługi zarządzania najmem komercyjnym:

 • przygotowanie konkretnej nieruchomości dedykowanej do wynajmu,
 • zorientowanie w rynku potencjalnych nieruchomości, a znajomość strategii i polityki biznesowej strony wynajmującej nieruchomość,
 • partycypacja w negocjacjach warunków najmu oraz podpisanie kontraktu,
 • uczestniczenie w czynności protokołu zdawczo-odbiorczego powierzchni najmu komercyjnego,
 • nadzorowanie wszelkich kosztów związanych z zarządzaniem najmem, w tym płatności uiszczonych przez najemców komercyjnych, rozliczania mediów z najemcami oraz ich egzekwowanie,
 • systematyczne kontrola stanu nieruchomości stanowiącej przedmiot najmu,
 • reprezentowanie strony wynajmującej przed podmiotami trzecimi (urzędami, dostawcami mediów itd.) oraz przechowywanie dokumentacji,
 • budowanie dobrych relacji biznesowych z najemcami i rozwiazywanie ewentualnych sporów w zarodku.

5. Działania marketingowe oraz sposoby na zwiększenie zysku najmu powierzchni komercyjnych fit-out (prace adaptacyjne):

 • fit-out powierzchni komercyjnych,
 • reklama i marketing,
 • znajomość i budowanie marki po stronie wynajmującego,
 • współpraca z funduszami inwestycyjnymi z zagranicy inwestującymi w nieruchomości komercyjne w Polsce,

6. Zarządzanie stawką czynszu najmu komercyjnego oraz wpływ poszczególnych czynników na kształtowanie się wysokości czynszu najmu.

7. Certyfikacja nieruchomości komercyjnych.

8. Obowiązki zarządcy nieruchomości spełniającego obowiązki zarządcy obiektu budowlanego określonych w art. 61 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 • użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z należytą starannością,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz pozostałej dokumentacji technicznej,
 • okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • uprawnienia nadzorcze organu nadzoru budowlanego,
 • protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów.

9. Kosztowe i finansowe aspekty istotne przy zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.

10. Dyskusja oraz wymiana doświadczeń w ramach grupy szkoleniowej.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.


Termin szkolenia online

8 listopad (piątek) 2024 godz. 10:00-14:00


Koszt 

300 zł – koszt brutto dla 1 os./Firmy Członkowskie KIGN

350 zł – koszt brutto dla 1 os./osoby posiadające licencję KIGN

400 zł – koszt brutto dla 1 os./pozostałe osoby

 


Prowadząca

Alicja Sławińska jest radcą prawnym oraz partnerem zarządzającym ALICJA SŁAWIŃSKA AS LAW FIRM, który specjalizuje się w szeroko pojętym obrocie nieruchomościami oraz procesie inwestycyjno – budowlanym i obsłudze korporacyjnej. Posiada szeroką wiedzę, praktykę i doświadczenie w obsłudze deweloperskiej oraz komercjalizacji obiektów użytkowych, a także jest zorientowana w towarzyszących nowelizacjach prawa. Regularnie publikuje teksty naukowe dla różnych magazynów naukowych w obszarze nieruchomości oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Jest wysokiej klasy ekspertem z ugruntowanym doświadczeniem w procesie inwestorskim, a praktykę zdobywała w renomowanych kancelariach warszawskich i trójmiejskich – więcej informacji dostępnych –

 

 

 

 

 


 

  Formularz zgłoszeniowy.

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa  Skąd dowiedziałeś się o naszych kursach:

  Nowe obowiązki Spółdzielni w świetle uchwalonej ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów – przygotowanie Spółdzielni do wdrożenia procedur o zgłaszaniu nieprawidłowości oraz ochrona przed karami dla Spółdzielni.

  Cel szkolenia
  Przygotowanie Spółdzielni do wdrożenia uchwalonej ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym procedur o zgłaszaniu nieprawidłowości oraz ochrona przed karami dla Spółdzielni.

  Metody szkoleniowe
  Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy Spółdzielni.

  Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów Spółdzielni.

  Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Status prawny spółdzielni w świetle uchwalonej ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym procedur o zgłaszaniu nieprawidłowości oraz ochrona przed karami dla Spółdzielni.
  2. Warunki objęcia ochroną pracowników oraz innych osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa.
  3. Środki ochrony pracowników oraz innych osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa.
  4. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa stosowany przez pracodawcę.
  5. Zgłaszanie naruszeń prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.
  6. Zasady publicznego ujawnienia naruszenia prawa.
  7. Organy właściwe w sprawach zgłaszania naruszeń prawa i udzielania wsparcia.
  8. Realizacja obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez podmioty w sektorze prywatnym.
  9. Informacje o naruszeniu prawa.
  10. Anonimowe i jawne zgłaszanie naruszeń prawa.
  11. Zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne.
  12. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
  13. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
  14. Odpowiedzialność karna za niewykonanie obowiązków z związku z ujawnieniem naruszeń prawa.
  15. Odpowiedzi na pytania uczestników zadane przed szkoleniem.

   

  Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.


  Termin szkolenia online

  6 sierpnia 2024 r. godz. 10:00-14:00


  Koszt 

  300 zł – koszt brutto dla 1 os./Firmy Członkowskie KIGN

  350 zł – koszt brutto dla 1 os./osoby posiadające licencję KIGN

  400 zł – koszt brutto dla 1 os./pozostałe osoby

   


  Prowadzący

  Wykładowca Piotr PałkaProf. ucz. dr Piotr Pałka – radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, ekspert z zakresu prawa spółdzielczego, wykładowca akademicki, wieloletni praktyk, autor najnowszego komentarza do ustawy – Prawo spółdzielcze wydanego przez wydawnictwo CH. BECK. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Prawa Spółdzielczego z siedzibą w Luksemburgu (IUS COOPERATIVUM). Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Prawa Spółdzielczego. Wspólnik największej Kancelarii w Polsce z kilkunastoosobowym zespołem prawnym, specjalizującej się w obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowych i obsługującej w ramach stałej umowy o obsługę prawną kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych oraz kluczowe organizacje zrzeszające spółdzielnie w Polsce.

  Więcej na: https://dercpalka.pl/

   

   

   

   


   

   Formularz zgłoszeniowy.

   Dane osobowe

   Adres e-mail

   Dane licencyjne


   Proszę o wystawienie faktury VAT

   Warunki uczestnictwa   Skąd dowiedziałeś się o naszych kursach:

   Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa – EWOLUCJA ENERGETYCZNA – Alternatywne rozwiązania w energooszczędnej nieruchomości

   Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa KIGN Katowice

   EWOLUCJA ENERGETYCZNA

   – Alternatywne rozwiązania w energooszczędnej nieruchomości

   Zapraszamy na Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa w dniu 12 września 2024 r.,

   który odbędzie się w Hola Hotel przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach.

   W tym roku Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa dedykowany będzie zmianom, jakie zachodzą w zakresie energooszczędności na rynku nieruchomości. Kongres jest unikalną platformą skupiającą przedstawicieli sektora mieszkalnictwa, umożliwiającą wymianę wiedzy i poglądów, prezentacje osiągnięć i nowoczesnych technologii, a także nawiązanie cennych relacji biznesowych. Program tegorocznego Kongresu przedstawimy niebawem.

    

   SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU ROZWOJU MIESZKALNICTWA

   ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNA WKRÓTCE