Spotkanie Forum Zarządców w dniu 01.03.2023 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na nasze pierwsze w tym roku spotkanie, w ramach Forum Zarządców Gminnych Zasobów Mieszkaniowych, które odbędzie się w dn. 01.03.2023 r. w Czerwionce – Leszczyny.

Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora ZGM Marcina Janużyk, będziemy mieli okazję spotkać się na terenie odrestaurowanego zameczku w Czerwionce – Leszczynach, który znajduje się w zasobach ZGMu. W 2020 r. była przeprowadzona rewitalizacja zabytkowego zameczku w Leszczynach i przestrzeni otaczającej obiekt.

Spotkanie rozpoczniemy od godz. 10.00, a w ramach spotkania planujemy:

– przekazanie informacji dla Państwa przez Pana Arkadiusza Borek odnośnie dostępnych grantów OZE, które przysługują inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (fotowoltaika, pompy ciepła). Grant wynosi 50% kosztów tego przedsięwzięcia.

– dyskusja w temacie wzrostu  cen nośników energii

– podjęcia działań mających na celu zrównoważenie rzeczywistych kosztów centralnego ogrzewania z wysokością zaliczek.

 

Miejsce spotkania:  Zameczek przy ul. Księdza Adolfa Pojdy 35, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

Na potwierdzenia Państwa uczestnictwa w spotkaniu czekamy do dnia 24.02.2023 r.

Zameczek w Czerwionce-Leszczyny

Zapraszamy,

Biuro Zarządu

Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami