Kurs Zarządca Sądowy i Kurator Spadków Nieobjętych

Zarządca sądowy Katowice

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym i obejmuje 20 godzin intensywnych zajęć, które poprowadzą specjaliści w tej dziedzinie zarządzania nieruchomościami, uwzględniając praktyczne wskazówki i działania podejmowane podczas swojej pracy zawodowej jako zarządcy sądowego i kuratora spadków nieobjętych.

Kurs dedykowany jest dla Zarządców Nieruchomości z co najmniej 3 letnim udokumentowanym doświadczeniem zawodowym.

PROGRAM KURSU

ZARZĄD SĄDOWY

Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).

Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.

Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.

Procedura objęcia zarządu sądowego.

Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu

  • sposób podejmowania decyzji gospodarczych;
  • współdziałanie z właścicielami;
  • współdziałanie z sądem.

Case study w zakresie zarządu sądowego


KURATELA

Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli

Przesłanki i tryb powołania kuratora

Zasady sprawowania kurateli

Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań

Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków

Nadzór sądowy kurateli

Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli

Praktyczne aspekty sprawowania kurateli

poszukiwanie spadkobierców

  • Archiwa
  • polskie placówki dyplomatyczne
  • instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne

Prowadzenie korespondencji z innymi krajami

Systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)

Pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń


RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego

Sprawozdawczość przed sądem

Skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania

Rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.

Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).

Case study w zakresie zarządu sądowego


KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

Mediacje w sytuacji konfliktów.

Komunikacja w negocjacjach, techniki negocjacji.

Techniki wywierania wpływu.

Case study.


TERMIN SZKOLENIA
17 maj 2024 r. godz. 16.00 – 20.00

18 maj 2024 r. godz. 10.00 – 18.00

19 maj 2024 r. godz. 9.00 – 17.00

 

Katowice, ul. Mickiewicza 29

 

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Cena stała za kurs dla pracowników firm członkowskich KIGN 1.850,00 zł brutto / 1 osoba

  • osoby posiadające licencję KIGN 1.900,00 zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 2.100,00 zł brutto/ 1 osobę

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
W ramach kursu zapewniamy materiały i przerwę kawową.

KWOTA ZA KURS NIE OBEJMUJE NOCLEGÓW.

 

KARTA ZGŁOSZENIA