Adaptacja

Zespół boisk sportowych na osiedlu Karpackim w Bielsku Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Zespół boisk na jednostce C pomiędzy budynkiem przy ulicy K. Matusiaka 9 a budynkami prywatnymi przy ul. Kolistej na osiedlu Karpackim w Bielsku-Białej

Zgłaszający:


Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Morskie Oko 23
43-316 Bielsko-Biała

 

 

 

Inwestor:
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Morskie Oko 23
43-316 Bielsko-Biała

Generalny wykonawca:
„TOP SPORT” Jan Pietruszko
ul. Górska 88
43-318 Bielsko-Biała

Projektant:
Pracownia Projektowa „ARCH”, ul. Chabrowa 7, 43-309 Bielsko-Biała
Zmiany w projekcie: „KORTINA” Sp. z o.o., ul. Kolista 25/122, 40-486 Katowice

Okres prac:
sierpień 2014 – czerwiec 2015 r.

 

Zespół boisk powstał na terenie zdegradowanym, pomiędzy budynkiem przy ul. Matusiaka 9, a budynkami prywatnymi przy ul. Kolistej w Bielsku-Białej – znajdując się tym samym w centralnym punkcie części osiedla zwanej jednostką „C”. Obiekt jest monitorowany. Wokół obiektu powstały chodniki oraz została urządzona siłownia terenowa.

W skład zespołu boisk wchodzą:

  • boisko do gry w tenisa i jednocześnie siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej, z dostawą i montażem kompletnego sprzętu sportowego do gry (słupki, siatki z antenkami, stojak sędziowski) o pow. 322 m2,
  • boisko do gry w piłkę ręczną i w koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej, z dostawą i montażem kompletnego sprzętu sportowego (słupki z tablicami i obręczami – 4 szt., bramki z siatkami – 2 szt.) o pow. 540 m2,
  • wyżej wymienione boiska zostały ogrodzone piłko chwytem o wysokości 5 m z siatki polipropylenowej – o oczkach 5cmx5cm – na słupkach o rozstawie 4,5m o łącznej długości
    169,50 m,
  • boisko – tor do gry w bule, o wym. 15 m x 4 m, na podbudowie z kruszywa łamanego o granulacji 2-16mm, warstwa górna tłuczeń granitowy strzegomski o granulacji 0-6 mm.