Adaptacja

Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne

Pełna nazwa Inwestycji:
Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym położonym w Tychach przy ul. Przejazdowa 18

Zgłaszający:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy

Inwestor:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy

Generalny wykonawca:
Konsorcjum firm:

Lider:
Zakład Remontowo Budowlany Malik
ul. Szafirków 9
43-100 Tychy

Członek:
Zakład Remontowo Budowlany Jacek Ryt
ul. Łukasiewicza 27a
43-241 Łąka

Projektant:
Pracownia Projektowa Łukasz Prażuch
ul. Prosta 135a
44-203 Rybnik

Okres prac:
wrzesień 2014 – marzec 2015

 

W wyniku wykonanej nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego uzyskano dodatkową kondygnację mieszkalną w całości zachowując dotychczasowy sposób użytkowania obiektu. Na nowobudowanej kondygnacji zostały zlokalizowane cztery pełno standardowe lokale mieszkalne, oraz została przebudowana i doświetlona klatka schodowa. W wyniku wykonanych robót termomodernizacyjnych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz połaci dachu został obniżony poziom zużycia energii a tym samym budynek stał się energooszczędny. W budynku zostały również zastosowane ekologiczne rozwiązania polegające na budowie instalacji gazowej dla potrzeb ogrzewania, przygotowywania posiłków i dostarczania ciepłej wody użytkowej.

Wykonana przebudowa nadała bryle budynku nową prostą formę architektoniczną, która wyglądem i stonowaną kolorystyką znakomicie zastała wkomponowana w otaczający krajobraz i istniejąca zabudowę