Magdalena Stefaniak – Stefanik, Tomasz Stefanik wspólnicy spółki cywilnej EDGE LINE