Halina Borzych – Sinicka Zarządzanie Nieruchomościami