Ekologiczna energia w Rudzie Śląskiej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 6 sierpnia br. udzielił dofinansowania na realizowane przez Gminę Ruda Śląska zadanie, obejmujące zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy
ul. Piernikarczyka 4 (budynek zarządzany jest przez MPGM w Rudzie Śląskiej). Inwestycja została przewidziana do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 116.115 zł oraz pożyczki do kwoty 166.625 zł.

Jest to już trzecia, realizowana przez Gminę Ruda Śląska, inwestycja polegająca na zabudowie odnawialnych źródeł energii dla potrzeb wytwarzania energii elektrycznej oraz wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach komunalnych, która uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu w bieżącym roku. Pozostałe dwie inwestycje, przewidziane do dofinansowania w łącznej kwocie 178.744 zł, dotyczyły budynków zlokalizowanych przy ulicy Jankowskiego 6 i 8 w Rudzie Śląskiej.

Parametry zabudowywanych instalacji zostały dobrane w taki sposób, aby wyprodukowana energia służyła wyłącznie dla potrzeb zasilanych budynków, zmniejszając w ten sposób ponoszone przez mieszkańców koszty. Ponadto, dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, będzie miało miejsce ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz oszczędność paliw kopalnych. Niebagatelne znacznie ma również efekt społeczny tego typu inwestycji, polegający na promowaniu wśród mieszkańców proekologicznych rozwiązań w zakresie wytwarzania i użytkowania energii.