21-21 LISTOPAD 2020 KURS NA ZARZĄDCĘ SĄDOWEGO I KURATORA SPADKÓW NIEOBJĘTYCH

KURS DWUDNIOWY „ZARZĄDCA SĄDOWY I KURATOR SPADKÓW NIEOBJĘTYCH” 21 – 22 LISTOPAD 2020 (sobota-niedziela) w godz. 9:00 – 17:00, KRAKÓW UL. STAROWIŚLNA 22

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie weekendowym „Zarządca sądowy i kurator spadków nieobjętych”. Wskazane jest aby osoby, które posiadają min. dwuletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Kurs organizowany przez Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Krakowie. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin i przekazanie Certyfikatów KIGN.

Wykładowcy:

Anna Jawień –  Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Henryk Rand – Prezes Zarządu Delegatury KIGN w Krakowie, Zarządca Sądowy

Anna Gawlik – Biuro Rachunkowe PRO CALCULO S.C. Kraków

Beata Perska – Wieloletni kurator i Zarządca Sądowy

PROGRAM KURSU

Z zakresu zarządu sądowego:

1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).

2. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.

3. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.

4. Procedura objęcia zarządu sądowego.

5. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu

a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych
b) współdziałanie z właścicielami
c) współdziałanie z sądem.

6. Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego

a) sprawozdawczość przed sądem
b) skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania
c) rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.

7. Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

8. Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).

9. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Mediacje w sytuacji konfliktów.

10. Komunikacja w negocjacjach, techniki negocjacji konfliktów.

11. Techniki wywierania wpływu.

12. Case study.

 

Z zakresu kurateli spadków nieobjętych:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli

2. Przesłanki i tryb powołania kuratora

3) Zasady sprawowania kurateli

– obowiązki kuratora spadku

4) Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań

5) Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków

6) Nadzór sądowy kurateli

7) Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli

8) Praktyczne aspekty sprawowania kurateli

a) Poszukiwanie spadkobierców

– archiwa

– polskie placówki dyplomatyczne

– instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne

b) Prowadzenie korespondencji z innymi krajami (m.in. Izrael, USA Canada, UE, Rosja)

c) Systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)

d) Pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń

 

 

KOSZT KURSU:

Członkowie KIGN: 1.500,- zł brutto /1os

Osoby niezrzeszone w KIGN : 1.700 zł brutto /1os

Miejsce Kursu: Kraków ul. Starowiślna 22

CENA KURSU NIE OBEJMUJE NOCLEGU

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: e-mail: krakow@kign.pl

tel: +48 /12/412 50 73, 601 473 862

Karta zgłoszenia uczestnictwa: pobierz