Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż decyzją Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do dnia 15 lutego 2019 r.

Biuro Zarządu KIGN