Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu

Szanowni Państwo,

podczas obrad Kapituły Konkursowej w dniu 20 marca 2017 r. została podjęta decyzja o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu z 20 marca br. na 31 marca 2017 r.

Z poważaniem,

Biuro Organizacyjne Konkursu