Zarządzanie nieruchomością wspólną w świetle ustawy o własności lokali

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej we wspólnocie mieszkaniowej,

ale nie tylko. Zapisać się może każdy, kto chciałby uzyskać profesjonalną wiedzę w omawianym zakresie.

Tematyka szkolenia:

Ustawa o ochronie praw lokatorów

 • obowiązywanie,
 • definicje,
 • ustanowienie własności lokalu.

Prawa i obowiązki właścicieli lokalu:

 • opłaty,
 • zwiększanie opłat, opłaty dodatkowe,
 • eksmisje (lokale zastępcze),
 • uczestniczenie w życiu wspólnoty (art.27)
 • uprawnienia kontrolne członków wspólnoty,
 • spadkobiercy.

Zarząd nieruchomością wspólną:

 • definicja małej i dużej spólnoty,
 • wybór zarządu,
 • wynagrodzenie zarządu i zarządcy,
 • uchwały zarządu, oświadczenia woli,
 • czynności przekraczające zwykły zarząd,
 • zarząd przymusowy.

Uchwały wspólnoty:

 • uchwały wspólnoty, udziałami i wg zasady jeden właściciel jeden głos,
 • uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów,
 • zaskarżanie uchwały,
 • sprawy nierozstrzygnięte (art. 24),
 • wybór zarządu 9zarządcy),
 • wynagrodzenie zarządu i zarządcy.

Usługi wykonywane dla wspólnoty:

 • wybór dostawców,
 • wybór wykonawców,
 • odbiór robót.

Umowa o zarządzanie

Uzupełnienie dokumentacji (art. 29)

Zebranie wspólnoty

 • zebranie roczne,
 • zebranie doraźne,
 • sprawozdanie i plan finansowy.

Opłaty niezależne:

 • dostawa wody,
 • dostawa ciepła.

Dyskusja

 

 

Prowadzący:

Marian Uherek – absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Licencjonowany Zarządca nieruchomości. Posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Organizacji Pomocy Społecznej oraz uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Jest kuratorem społecznym przy Sądzie Rejowym w Rybniku. Długoletni pracownik gminy na stanowisku dyrektora jednostki organizacyjnej, zajmującej się gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami użyteczności publicznej. Jest autorem książki oraz kilku artykułów naukowych o tej tematyce.

 

Termin:

29 marca 2023 r. (środa) od godz. 10.00 – 11.30

Szkolenie online

 

Koszt przy zapisach do 28.02.2023

50,00 zł brutto/ os. – pracownicy Firm Członkowskich KIGN

75,00 zł brutto/ os. – osoby posiadające licencję KIGN

100,00 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób.

 

Koszt przy zapisach od 01.03.2023

75,00 zł brutto/ os. – pracownicy Firm Członkowskich KIGN

100,00 zł brutto/ os. – osoby posiadające licencję KIGN

125,00 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób.

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa