Zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami komercyjnymi

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi 08.11.2024 KIGN szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących jako zarządcy nieruchomości, dotyczyć będzie zarządzania i administrowania nieruchomościami komercyjnymi, czyli m. in.: centrami handlowymi, hotelami, biurowcami itp.

Szkolenie obejmie zagadnienia:

1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania (administrowania) nieruchomościami komercyjnymi oraz ich specyfikę:

 • biurowymi
 • handlowymi,
 • magazynowymi
 • usługowymi,
 • hotelowymi.

2. Umowa najmu komercyjnego oraz jej charakterystyczne elementy:

 • charakter prawny umowy najmu komercyjnego, jako umowy nazwanej w świetle ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • forma prawna umowy najmu komercyjnego,
 • zakres obowiązków i uprawnień stron kontraktu,
 • korzystne oraz ryzykowne postanowienia dla wynajmującego reprezentowanego przez zarządcę,
 • zabezpieczenie interesów po stronie wynajmującego oraz stosowne w tym zakresie narzędzia,
 • klauzula tajemnicy oraz RODO,

3. Waloryzacja czynszu najmu komercyjnego.

4. Omówienie poszczególnych czynności usługi zarządzania najmem komercyjnym:

 • przygotowanie konkretnej nieruchomości dedykowanej do wynajmu,
 • zorientowanie w rynku potencjalnych nieruchomości, a znajomość strategii i polityki biznesowej strony wynajmującej nieruchomość,
 • partycypacja w negocjacjach warunków najmu oraz podpisanie kontraktu,
 • uczestniczenie w czynności protokołu zdawczo-odbiorczego powierzchni najmu komercyjnego,
 • nadzorowanie wszelkich kosztów związanych z zarządzaniem najmem, w tym płatności uiszczonych przez najemców komercyjnych, rozliczania mediów z najemcami oraz ich egzekwowanie,
 • systematyczne kontrola stanu nieruchomości stanowiącej przedmiot najmu,
 • reprezentowanie strony wynajmującej przed podmiotami trzecimi (urzędami, dostawcami mediów itd.) oraz przechowywanie dokumentacji,
 • budowanie dobrych relacji biznesowych z najemcami i rozwiazywanie ewentualnych sporów w zarodku.

5. Działania marketingowe oraz sposoby na zwiększenie zysku najmu powierzchni komercyjnych fit-out (prace adaptacyjne):

 • fit-out powierzchni komercyjnych,
 • reklama i marketing,
 • znajomość i budowanie marki po stronie wynajmującego,
 • współpraca z funduszami inwestycyjnymi z zagranicy inwestującymi w nieruchomości komercyjne w Polsce,

6. Zarządzanie stawką czynszu najmu komercyjnego oraz wpływ poszczególnych czynników na kształtowanie się wysokości czynszu najmu.

7. Certyfikacja nieruchomości komercyjnych.

8. Obowiązki zarządcy nieruchomości spełniającego obowiązki zarządcy obiektu budowlanego określonych w art. 61 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 • użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z należytą starannością,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz pozostałej dokumentacji technicznej,
 • okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • uprawnienia nadzorcze organu nadzoru budowlanego,
 • protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów.

9. Kosztowe i finansowe aspekty istotne przy zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.

10. Dyskusja oraz wymiana doświadczeń w ramach grupy szkoleniowej.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.


Termin szkolenia online

8 listopad (piątek) 2024 godz. 10:00-14:00


Koszt 

300 zł – koszt brutto dla 1 os./Firmy Członkowskie KIGN

350 zł – koszt brutto dla 1 os./osoby posiadające licencję KIGN

400 zł – koszt brutto dla 1 os./pozostałe osoby

 


Prowadząca

Alicja Sławińska jest radcą prawnym oraz partnerem zarządzającym ALICJA SŁAWIŃSKA AS LAW FIRM, który specjalizuje się w szeroko pojętym obrocie nieruchomościami oraz procesie inwestycyjno – budowlanym i obsłudze korporacyjnej. Posiada szeroką wiedzę, praktykę i doświadczenie w obsłudze deweloperskiej oraz komercjalizacji obiektów użytkowych, a także jest zorientowana w towarzyszących nowelizacjach prawa. Regularnie publikuje teksty naukowe dla różnych magazynów naukowych w obszarze nieruchomości oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Jest wysokiej klasy ekspertem z ugruntowanym doświadczeniem w procesie inwestorskim, a praktykę zdobywała w renomowanych kancelariach warszawskich i trójmiejskich – więcej informacji dostępnych –

 

 

 

 

 


 

  Formularz zgłoszeniowy.

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa  Skąd dowiedziałeś się o naszych kursach: