„Zarządca sądowy i kurator spadków nieobjętych”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji dwudniowego kursu „Zarządca sądowy i kurator spadków nieobjętych”. Wskazane jest aby osoby zainteresowane posiadały min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają konspekt materiałów w wersji papierowej jak również materiały umożliwiające robienie niezbędnych notatek w trakcie szkolenia.

Na zakończenie, uczestnicy kursu otrzymają imienną rekomendację KIGN do wykonywania czynności przymusowego zarządu sądowego, wpis do Rejestru Zarządców Sądowych , certyfikat Zarządcy Sądowego Przymusowego o unikatowym numerze, oraz dyplom ukończenia kursu.

Wykładowcy:

Anna Jawień                      Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Anna Gawlik                      Prezes Zarządu KIGN Delegatura w Krakowie; Biuro Rachunkowe Pro Calculo w Krakowie specjalizujące się w obsłudze rachunkowej zarządców nieruchomości

Beata Perska                     Wieloletni kurator i Zarządca Sądowy

PROGRAM KURSU:

Dzień Pierwszy

Zarząd Sądowy

 1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i kodeksu postepowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).
 2. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.
 3. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.
 4. Procedura objęcia zarządu sądowego.
 5. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu
  1. sposób podejmowania decyzji gospodarczych
  1. współdziałanie z właścicielami
  1. współdziałanie z sądem.

Kuratela

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli
 • Przesłanki i tryb powołania kuratora
 • Zasady sprawowania kurateli
 • Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań
 • Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków
 • Nadzór sądowy kurateli
 • Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli

Dzień drugi:

 1. Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego
 2. sprawozdawczość przed sądem
 3. skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania
 4. rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.
 5. Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
 6. Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).
 7. Case study w zakresie zarządu sądowego
 8. Praktyczne aspekty sprawowania kurateli
  1. poszukiwanie spadkobierców
   1. Archiwa
   1. polskie placówki dyplomatyczne
   1. instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne
  1. prowadzenie korespondencji z innymi krajami (m.in. Izrael, USA Canada, UE,  Rosja)
  1. systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)
  1. pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń

Koszt kursu:

Członkowie KIGN:                          1250 zł brutto /1os

Dla pozostałych osób:                   1.500 zł brutto /1os

Miejsce Kursu:                               Kraków  ul. Rzemieślnicza 1, 7 piętro, sala konferencyjna

CENA KURSU NIE OBEJMUJE NOCLEGU

Karta zgłoszenia