Kurs Zarządca Sądowy i Kurator Spadków Nieobjętych

Zarządca Sądowy i Kurator Spadków Nieobjętych

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym i obejmuje 20 godzin intensywnych zajęć, które poprowadzą specjaliści w tej dziedzinie zarządzania nieruchomościami, uwzględniając praktyczne wskazówki i działania podejmowane podczas swojej pracy zawodowej jako zarządcy sądowego i kuratora spadków nieobjętych.

Kurs dedykowany jest dla Zarządców Nieruchomości z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, Radców prawnych, Adwokatów oraz Sędziów

PROGRAM KURSU
ZARZĄD SĄDOWY

Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).

Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.

Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.

Procedura objęcia zarządu sądowego.

Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu

  •  sposób podejmowania decyzji gospodarczych;
  •  współdziałanie z właścicielami;
  • współdziałanie z sądem.

Case study w zakresie zarządu sądowego

KURATELA

Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli

Przesłanki i tryb powołania kuratora

Zasady sprawowania kurateli

Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań

Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków

Nadzór sądowy kurateli

Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli

Praktyczne aspekty sprawowania kurateli

poszukiwanie spadkobierców

  • Archiwa
  • polskie placówki dyplomatyczne
  • instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne

Prowadzenie korespondencji z innymi krajami

Systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)

Pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń

 

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego

Sprawozdawczość przed sądem

Skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania

Rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.

Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).

Case study w zakresie zarządu sądowego

 

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

Mediacje w sytuacji konfliktów.

Komunikacja w negocjacjach, techniki negocjacji.

Techniki wywierania wpływu.

Case study.

 

TERMIN SZKOLENIA

19 maj 2023 r. godz. 16.00 – 20.00

20 maj 2023 r. godz. 10.00 – 17.00

21 maj 2023 r. godz. 10.00 – 17.00

 

Katowice, ul. Mickiewicza 29

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Cena stała za kurs dla pracowników firm członkowskich KIGN 1.550,00 zł brutto / 1 osoba

Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 15.04.2023 r.

  • osoby posiadające licencję KIGN 1.550,00 zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 1.900,00 zł brutto/ 1 osobę

Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane po 15.04.2023 r.

  • osoby posiadające licencję KIGN 1.750,00 zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 2.100,00 zł brutto/ 1 osobę

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
W ramach kursu zapewniamy materiały i przerwę kawową.

KWOTA ZA KURS NIE OBEJMUJE NOCLEGÓW.

PROWADZĄCY

Anna Tejs wykładowca KIGN, pośrednik w obrocie nieruchomościamiAnna Tejs
Moją pasją są nieruchomości. Uwielbiam je poszukiwać i odkrywać dla moich klientów. Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zajmuję się od 2011 roku. Wcześniejsza praca w branży finansowej nauczyła mnie indywidualnego podejścia do klienta. To niestandardowe podejście wyróżnia mnie. Staram się je promować także na szkoleniach ze strategii sprzedaży i z profesjonalnej obsługi klientów, które prowadzę dla kandydatów na zarządców nieruchomościami, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców przymusowych. Od roku 2014 r. chętnie dzielę się moimi doświadczeniami na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomościami organizowanymi przez KIGN. Od lutego 2018 roku pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach. Zaangażowana jestem również w rozwój MLS.org.pl na Śląsku – profesjonalnego narzędzia do pracy dla pośredników nieruchomości. Jestem współwłaścicielką Tejs Consulting Sp. z o. o., zajmującą się między innymi pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz kredytami i ubezpieczeniami. W 2011 r. otrzymałam licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Posiadam również licencję zarządcy nieruchomości KIGN oraz licencję managera najmu nieruchomości KIGN. Obecnie sprawuję również funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

PŁATNOŚCI
KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika kursu, zarządca sądowy”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY