Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych podłączonych do ciepła systemowego

Dnia 27.07.2022 r. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wystosowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) jest największą polską organizacją gospodarczą i obecnie reprezentuje łącznie kilkaset podmiotów prawa gospodarczego z całego kraju, związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz przeszło 3000 zarządców nieruchomości zarejestrowanych w naszym Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości jako osób fizycznych, również zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. W zarządzanych przez członków naszej izby budynkach wielomieszkaniowych, zamieszkuje łącznie przeszło 9 mln. mieszkańców naszego kraju. Do zadań Izby należy m.in. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców.

Po ogłoszeniu treści Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw, coraz więcej członków KIGN zgłasza sprzeciw wobec zapisów ww. ustawy. Dotyczy to zwłaszcza wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które również odczuwają konsekwencje sytuacji na rynku.

Od wielu lat rząd przekonuje nas do zmiany sposobu ogrzewania poprzez likwidację lokalnych kotłowni węglowych i podłączenie budynków wielolokalowych do sieci ciepłowniczych, co też ma miejsce. Z uwagi na podniesienie cen węgla spalanego w ciepłowniach finalnie to mieszkańcy zmuszeni są do płacenia coraz wyższych rachunków za ciepło dostarczane do ich mieszkań.

W Ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw brakuje zapisów o ochronie odbiorców, którzy mieszkają w budynkach dostosowanych do wymogów innych ustaw nałożonych przez dyrektywy unijne.

Ustawa nie uwzględnia w swoich wytycznych rekompensat dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które mają ciepło systemowe wytworzone również z węgla. Prosimy zwrócić uwagę, że zarządcy będą musieli podnieść ceny za ogrzewanie w budynkach, które przełoży się na dalsze zadłużenie społeczeństwa z tytułu nieopłaconych czynszów. Już teraz zaległości czynszowe osób oraz firm wobec spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także gminnych zarządców lokali sięgają niemal 200 mln zł (dane z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor).

Zwracamy uwagę na ważność i powszechność problemu, który w przypadku braku reakcji
i  uwzględnienia w bieżących regulacjach prawnych, spotka się z niezrozumieniem społecznym. Spodziewamy się kolejnych apeli i wniosków ze strony zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych, których zrzeszamy. Aby uniknąć niepotrzebnych protestów i eskalowania i tak już napiętej atmosfery, zalecamy zrewidowanie obecnej treści ustawy i uwzględnienie w niej podmiotów takich jak wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska