XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

KIGN otrzymała zaproszenie do udziału w XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, które odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 11-12 października 2023.

Uczestnikiem debaty nt.:„Rola i możliwości samorządów w rozwiązywaniu kryzysu mieszkaniowego” będzie Prezes Zarządu KIGN Pan Marek Urban. Dodatkowo podczas wydarzenia moderatorem debaty nt. „Samorządowe mieszkania na wynajem i budownictwo modułowe w JST” będzie Wiceprezes Zarządu KIGN Pan Piotr Stawicki.

Organizatorem wydarzenia jest Municipium S.A. wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, „Pracownika Samorządowego”, oraz „Wspólnoty Mieszkaniowej”.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to najważniejsze spotkanie w Polsce łączące liderów samorządu terytorialnego, finansów i biznesu. Tegoroczna, dwudziesta pierwsza edycja Forum to 2 dni spotkań, 12 konferencji tematycznych, debaty, prezentacje i wykłady, ok. 350 ekspertów oraz ponad 1000 uczestników, a wśród nich szefowie województw, powiatów, miast i gmin, skarbnicy, sekretarze oraz kierownicy ważnych komórek organizacyjnych JST. W trakcie Forum samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które pomogą jak najefektywniej wykorzystywać środki budżetowe do realizacji polityk, strategii i zadań o charakterze lokalnym. Forum to także unikalna platforma dialogu między JST a administracją publiczną, wymiany doświadczeń między jednostkami, dyskursu z wybitnymi ekspertami oraz pole do nawiązywania trwałych relacji między JST a biznesem.

Forum to najwyższa jakość w obszarze spotkań osób zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego – jest odpowiedzią na zgłaszane nam potrzeby do podnoszenia jakości zarządzania i organizacji pracy oraz poszerzania wiedzy na najbardziej palące tematy. Wydarzenie jest najważniejszą areną wymiany myśli i doświadczeń między jednostkami JST, wyróżnia się wysoką jakością wykładów i daje możliwość podzielnia się wiedzą, opiniami czy pomysłami dotyczącymi zarówno zarządzania, koordynacji między jednostkami, wprowadzania innowacji i zdobywania na nie funduszy.