Zapraszamy na XIII Forum dla zarządców nieruchomości, które odbędzie się już 7 września 2023 r. w Warszawie pod patronatem KIGN

Zapraszamy na XIII Forum dla zarządców nieruchomości, które odbędzie się już
7 września 2023 r. Miejscem spotkania jest siedziba Akademii Ekonomiczno-
-Humanistycznej w Warszawie przy ul. Okopowej 59

pod patronatem 

 

Tematem wiodącym XIII Forum będą:

Aktualne wyzwania i zagrożenia rynku zarządzania nieruchomościami

– aspekty finansowe, prawne i techniczne.

 

Tematy*, którymi zajmiemy się podczas XIII Forum:
• Wiek budynku a efektywność energetyczna – dr Krzysztof Markowski, dyrektor US
w Lublinie (najnowsze badania dot. stanu budynków wobec obowiązujących wymogów prawnych (m.in. energochłonność, zmiana źródeł ciepła itd.).
• Nowe podejście do zielonego budownictwa – efektywność energetyczna i neutralność klimatyczna budynków – wymiar praktyczny i próba odpowiedzi na pytania, dotyczące identyfikacji energetycznej budynków oraz wsparcia wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. – Justyna Glusman, Stowarzyszenie Fala renowacji – panel dyskusyjny, m.in. o współpracy samorządów ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, lokalnym biznesem etc.
• Zielony ład a nie dzika transformacja – społeczny wymiar transformacji energetycznej – Magda Bartecka, Polska Zielona Sieć. Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli
m.in. samorządów, organizacji samorządowych, środowiska architektów.
• Instrumenty motywujące właścicieli budynków wielorodzinnych do podejmowania decyzji modernizacyjnych, w celu osiągnięcia neutralności energetycznej – Andrzej Rajkiewicz, NAPE
• Prawo i podatki a zarządzanie nieruchomościami po nowelizacji ustaw – Eugenia Śleszyńska. Panel dyskusyjny z udziałem prawników, specjalizujących się w tematyce, związanej z szeroko pojętym zarządzaniem nieruchomościami. Moderator: E.Śleszyńska
• Techniki i technologie przyszłości – Jerzy Żurawski, DAEiŚ

IMPREZĄ TOWARZYSZĄCĄ BĘDZIE OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU LIDER RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZARZĄDCA ROKU 2023

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w tym dorocznym wydarzeniu redakcji „Administratora i Menedżera Nieruchomości”.

Rejestracja online:

konferencja.administrator24.info/rejestracja

 

Organizatorem wydarzenia jest: