XII edycja kursu na zarządcę nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami i Managera Najmu Nieruchomości

Rozpoczęcie : 13 stycznia 2024 roku
Zakończenie : 23 marca 2024 roku
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu: Kraków, cena nie obejmuje noclegów, dla naszych kursantów mamy rabaty w pobliskich hotelach.

Koszt kursów:

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN 2.390,00 zł
Zarządca Nieruchomości KIGN 2.390,00 zł
Manager Najmu KIGN 2.390,00 zł
Zarządca Nieruchomości i Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN 3.710,00 zł
Zarządca Nieruchomości i Manager Najmu KIGN 3.820,00 zł
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Manager Najmu KIGN 2.860,00 zł
Zarządca Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Manager Najmu KIGN 4.200,00 zł
podane kwoty są cenami brutto

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

 

podane kwoty są cenami brutto
Przy wpłacie całości do 11.12.2023r. rabat na wszystkie licencje 5%*

*Nie dotyczy płatności ratalnej.

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto do dnia 06.01.2024 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE
ul. T. Kościuszki 45/5
30-114 Kraków
PKO BP 50 1020 4900 0000 8602 3498 0311

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU SPECJALISTYCZNEGO

XII EDYCJA NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI (Z), POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (P) III MENAGERA NAJMU ( MN )

13.01.2024 – 23.03.2024

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE STACJONARNYM W KRAKOWIE

Adres: SALA KONFERENCYJNA Kraków ul. Rzemieślnicza 1 – miejsce może ulec zmianie, o czym będziemy informować. Zajęcia stacjonarne będą się odbywały w miarę możliwości z uwzględnieniem panujących obostrzeń.

Manager Najmu, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Zarządca Nieruchomości

(wspólne zajęcia)

1 dzień MN, P, Z: 13/01/2024 – Sylwia Cichowska

Podstawowe kompetencje komunikacyjne w budowaniu relacji z klientami. Radzenie sobie z emocjami w pracy pośrednika, menagera najmu i zarządcy nieruchomości. Narzędzia w kontakcie z trudnym klientem.

2 dzień MN, P, Z: 14/01/2024 – Anna Gawlik

Aspekty podatkowe i finansowe prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo podatkowe (PIT, VAT), wstęp do zagadnień kadrowo-płacowych.

3 dzień MN, P, Z: 20/01/2024

4h – Barbara Grzesiek

Techniki wywierania wpływu jako ważne narzędzie pracy. Rozwijanie strategii sukcesu. Mediacje i negocjacje. Plan kariery. Dobór kadr, gospodarka zasobami ludzkimi.

4h – Rafał Łęcki, Barbara Grzesiek

Prezentacja nieruchomości w terenie – Kraków.

4 dzień MN, P, Z: 21/01/2024 – Jolanta Juszczak

Narzędzia internetowe. Budowanie marki firmy, strategia marketingowa, portale społecznościowe.

5 dzień MN, P, Z: 27/01/2024 – Olga Gardulska

Zapoznanie się z formami organizacyjno-prawnymi podmiotów działających na rynku nieruchomości. Wybór formy organizacyjno-prawnej, rejestracja działalności (CEIDG, KRS), wybrane zagadnienia z ustawy o przedsiębiorcach. Reprezentacja podmiotów gospodarczych. Umowy na rynku nieruchomości.

6 dzień MN, P, Z: 28/01/2024

4h – Piotr Bondal

Podstawy prawne w zakresie technicznej obsługi rynku nieruchomości – teoria i praktyka. Eksploatacja techniczna nieruchomości.

4h – Henryk Kuziel

Ubezpieczenia majątkowe, OC Zarządcy i Pośrednika, OC działalności, OC najemcy

Część indywidualna:

Zarządcy

7 dzień Z: 03/02/2024 – Piotr Bondal

Przejmowanie nieruchomości w zarządzanie, opracowanie oferty. Zapoznanie się z obsługa techniczną budynku, remonty i procesy inwestycyjne. Pozyskiwanie niezbędnych informacji o nieruchomościach.

8 dzień Z: 04/02/2024 – Patrycja Rogowiec

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej oraz TBS.

Pośrednicy

7 dzień MN, P: 10/02/2024 – Marek Urban

Regulacje prawne zawodu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Rodzaje i typy nieruchomości. Dokumenty związane z nieruchomościami. Przegląd ustaw i kodeksów dotyczących zawodu Pośrednika

8 dzień MN, P: 11/02/2024 – Rafał Łęcki

Identyfikacja potrzeb klienta. Umowa Pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami, obowiązkowe załączniki i oświadczenia do umów. Zapisy abuzywne. Czynności pośrednictwa, cennik usług. Notariusz w pośrednictwie nieruchomości. . Sposoby nabycia nieruchomości. Księgi wieczyste. Hipoteki.

Zarządcy

9 dzień Z: 17/02/2024 – Barbara Grzesiek

Organizacja i prowadzenie zebrania sprawozdawczego WM z uwzględnieniem specyfiki zorganizowania pierwszego zebrania w tzw. „podeweloperskiej” WM. Tworzenie planów finansowych

10 dzień Z: 18/02/2024 – Barbara Grzesiek

Zapoznanie się z organizacją zaopatrzenia w media, rola WM jako pośrednika w dostawie i rozliczeniu mediów

Pośrednicy

9 dzień MN, P: 24/02/2024 – Marek Urban

Analiza rynku. Cena nieruchomości, Cechy nieruchomości wpływające na cenę. Fotografia nieruchomości. „Wizualizacja” obiektu sprzedaży. Współpraca pośrednika z innymi podmiotami.

10 dzień MN, P: 25/02/2024 – Marek Urban

Prezentacja i badanie nieruchomości w terenie;

Promowanie profesjonalizmu.

Zarządcy

11 dzień Z: 02/03/2024 – Anna Gawlik

Sprawozdawczość podatkowa i finansowa we WM. Ewidencja rachunkowa oraz podatkowa, sprawozdania finansowe. Obowiązki podatkowe, zakres zwolnień podatkowych.

12 dzień Z: 03/03/2024 – Marian Uherek

4h – Ustawa o ochronie praw lokatorów

4h – Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi

Pośrednicy

11 dzień MN, P: 09/03/2024 – Rafał Łęcki

Marketing nieruchomości. Prezentacja oferty. Przygotowanie nieruchomości do prezentacji. Etapy sprzedaży. Finalizacja umowy. Przegląd portali ogłoszeniowych. Programy informatyczne do obsługi biura nieruchomości. Opis nieruchomości.

12 dzień MN, P: 10/03/2024 – Rafał Łęcki

Prezentacja oferty w praktyce. AML, Specjalizacje w pośrednictwie nieruchomościami. System MLS. Najem okazjonalny. Kultura pracy Pośrednika i savoir vivre. Zasady pracy dla uporządkowania życia. Opis nieruchomości w praktyce.

Manager Najmu

13 dzień MN: 16/03/2024 – Anna Palczewska

Przygotowanie nieruchomości na wynajem długoterminowy/średni /krótkoterminowy.

Organizacja systemu zarządzania nieruchomością, płatności, naprawy i konserwacje (obsługa techniczna/”złota rączka), protokoły. Kontrola płatności/media.

14 dzień MN: 17/03/2024 – Rafał Łęcki

Ustalenie ceny najmu nieruchomości. Wynajem akcesoriów wyposażenia wnętrz. Eventy. Zasady zawierania umów najmu. Dostosowanie umowy najmu do danej sytuacji, właściciela, najemcy, rodzaju nieruchomości, protokoły. Kontrola płatności/media. Błędy wynajmujących. Weryfikacja, sprawdzanie potencjalnych najemców. reprezentacja właściciela przed instytucjami, wspólnotami itd.

Powtórka wiedzy przed egzaminem

15 dzień MN, P, Z 23/03/2024 – Zakończenie

Egzamin

Uroczyste rozdanie dyplomów.

Zakończenie warsztatów.

Możliwe prezentacje (poza minimum programowym)

Architekt wnętrz – prezentacja (ok. 1 godziny)

Doradca finansowy – prezentacja (ok. 1 godziny)

MM Soft – prezentacja (ok. 2 godziny)

Wydanie licencji dotyczy każdego przedmiotowego zawodu wiąże się z pozytywnym zdaniem egzaminu końcowego z każdego zakresu indywidualnie. Można wziąć udział w pojedynczym module tematycznym, lub łączyć je według podanej niżej specyfikacji i ceny.

Koszt uczestnictwa w zajęciach zakończonych uzyskaniem licencji w ramach jednej wybranej specjalizacji

Z – 2390 zł – 100h

P – 2390 zł – 100h

MN – 2390 zł – 116h

Koszt uczestnictwa w zajęciach zakończonych uzyskaniem licencji w ramach wielu wybranych specjalizacji

Z+P – 3710 zł

MN+Z – 3820 zł

MN+P – 2860 zł

MN+P+Z – 4200 zł

Zakończenie warsztatów.